x
x

Uropatogeni u starijih muškaraca

  02.11.2014.

Zastupljenost multiplo-rezistentnih i ekstenzivno-rezistentnih uropatogena u izvanbolničkoj populaciji starijih muškaraca grada Zagreba.

Uropatogeni u starijih muškaraca
Najčešće utvrđeni uropatogen u starijih muškaraca u izvanbolničkoj populaciji zagrebačke regije je bakterija Escherichia coli, no javlja se u nižoj frekvenciji nego u mlađih osoba, s visokim udjelom sojeva rezistetnih na amoksicilin (57%) te statistički značajno višom rezistencijom na kotrimoksazol (15%), cefuroksim (14%), nitrofurantoin (11,5%), te norfloksacin (30%).

U osoba starije životne dobi infekcija mokraćnog sustava (IMS) je najčešća bakterijska infekcija s incidencijom od 24% u osoba koje žive samostalno u zajednici te 20-30% u štićenika staračkih domova. Izbor antimikrobnog lijeka u liječenju IMS u starijih osoba je izrazito kompleksan uslijed komorbiditeta i smanjene bubrežne funkcije, medikamentozne polipragmazije, te izmijenjene mikrobiološke etiologije IMS i rezistencije uzročnika na antimikrobna sredstva. Najčešće utvrđeni uropatogen u starijih muškaraca u izvanbolničkoj populaciji zagrebačke regije je bakterija Escherichia coli, no javlja se u nižoj frekvenciji nego u mlađih osoba, s visokim udjelom sojeva rezistetnih na amoksicilin (57%) te statistički značajno višom rezistencijom na kotrimoksazol (15%), cefuroksim (14%), nitrofurantoin (11,5%), te norfloksacin (30%). Drugi uropatogeni koji se češće bilježe kao uzročnici IMS u starijih su enterokoki te bakterije iz roda Proteus sp., Klebsiella sp., Enterobacter sp., te rezistetne nonfermetativne Gram negativne bakterije.

Cilj ovog istraživanja bio je odrediti učestalost multiplo-rezistentnih i ekstenzivno-rezistentnih mikroorganizama u ovoj populaciji. U razdoblju od 8. travnja 2013. do 28. veljače 2014. godine ukupno je analizirano 58.088 uzoraka urina standardnim mikrobiološkim metodama, od čega 6.689 uzoraka urina starijih muškaraca. Multiplo-rezistetni (MR) mikroorganizmi su definirani stečenom rezistencijom na najmanje jedan lijek u tri ili više antimikrobne skupine lijekova, ekstenzivno-rezistentni (XR) sojevi osjetljivošću na najmanje jedan lijek u dvije ili manje antimikrobne skupine lijekova, a pan-rezistentni rezistencijom na sve lijekove u svim skupinama antimikrobnih lijekova.

Od ukupno 581 izoliranih sojeva bakterije E. coli multiplo-rezistetnih sojeva bilo je 25,5%, u kojih je kao najčešći mehanizam rezistencije detektirana višestruka kombinacija enzimske razgradnje ampicilina, koamoksiklava i aminoglikozida te stečene rezistencije na fluorokinolone i kotrimoksazol (58,1%), produkcija beta-laktamaza proširenog spektra (ESBL) u 35,1% izolata, te produkcija enzima AmpC tipa i/ili promjene porina u 6,8% izolata. MR sojeva bakterije K. pneumoniae zabilježeno je ukupno 122, a vodeći mehanizam rezistencije bila je ESBL produkcija detektirana u 82,8% izolata. Bakterija Pseudomonas aeruginosa je kao uzročnik IMS izoliran u 7,2%, a kateter-povezanih infekcija u 9,6%. Od ukupno 51 MR izolata, u 20 sojeva je detektirana rezistencija na meropenem i/ili imipenem u kombinaciji s rezistencijom na lijekove iz preostalih ispitanih skupina antimikrobnih lijekova. Detektirana su i dva XR soja u kojih je održana osjetljivost na karbapeneme i kolistin. Bakterija Acinetobacter baumanii je izolirana u svega 17 uzoraka srednjeg mlaza te devet uzoraka mokraće iz katetera te je rijedak uzročnik, no, od ukupno 26 izolata, sedam je sojeva bilo MR, a 15 sojeva XR s održanom osjetljivošću samo na kolistin u 10 izolata, te osjetljivošću na ampicilin-sulbaktam ili gentamicin ili kotrimoksazol u preostalih pet izolata. Meticilin-rezistentan Staphylococcus aureus je izoliran u svega sedam uzoraka mokraće i svi su izolati bili MR sojevi. Pan-rezistentne bakterije nisu izolirane. Zbog visoke učestalosti rezistentnih sojeva u ovoj populaciji potreban je poseban nadzor i dodatno ispitivanje osjetljivosti multiplo-rezistentnih izolata u cilju detekcije ekstenzivno-rezistentnih sojeva i eventualne pojave pan-rezistentnih sojeva.

Vladimira Tičić, Maja Anušić, Ana Mlinarić-Džepina

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Plivit C 1000 PlusMaxirinoIbuxin Rapid
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Zipantola PROTECT
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: