x
x

Pretilost mladih odraslih osoba skraćuje očekivani životni vijek

  Paula Bakalović, mag. pharm.

  16.12.2014.

Pretili mladi ljudi imaju očekivani životni vijek 6 godina kraći u odnosu na njihove vršnjake normalne tjelesne težine, objavljeno je u časopisu The Lancet Diabetes & Endocrinology.

Pretilost mladih odraslih osoba skraćuje očekivani životni vijek
Utjecaj povećane tjelesne težine na izgubljene godine života pokazao se većim kod mladih osoba te pada s porastom životne dobi. U usporedbi s muškarcima normalne tjelesne težine dobi od 20-39 godina, očekivani životni vijek muškaraca prekomjerne tjelesne težine (ITM 25-30 kg/m²) kraći je za 2,7 godina, a pretilih muškaraca (ITM 30-35 kg/m²) za 5,9 godina.

Autori studije razvili su model za procjenu rizika za nastanak dijabetesa i kardiovaskularne bolesti te procjenu smrtnosti pretilih ljudi podijeljenih u kategorije prema njihovim indeksima tjelesne mase. U studiju su uključili gotovo 4000 bijelaca s dostupnim podacima o rizičnim čimbenicima i vrijednostima GUK natašte. Za svakog sudionika izvršena je procjena izgubljenih godina života te izgubljenih godina zdravog života, bez dijabetesa i kardiovaskularne bolesti, obzirom na pripadajući indeks tjelesne mase.

Rezultati studije pokazali su povezanost povećane tjelesne težine s rizikom za nastanak dijabetesa i kardiovaskularne bolesti. Utjecaj povećane tjelesne težine na izgubljene godine života pokazao se većim kod mladih osoba te pada s porastom životne dobi. U usporedbi s muškarcima normalne tjelesne težine dobi od 20-39 godina, očekivani životni vijek muškaraca prekomjerne tjelesne težine (ITM 25-30 kg/m²) kraći je za 2,7 godina, a pretilih muškaraca (ITM 30-35 kg/m²) za 5,9 godina. Za ekstremno pretile muškarce indeksa tjelesne mase većeg od 35 kg/m² očekivani životni vijek je kraći za 8,4 godina. Gubitak zdravih godina života još je veći te on za navedene tri kategorije iznosi 5,9, 11,8 te 18,8 godina. Slični rezultati dobiveni su i za ženski spol.

Autori studije zaključuju kako bi ovi podaci mogli biti korisni za komunikaciju liječnika s pacijentima i poduzimanje odgovarajućih mjera.