x
x

Trećina svih smrtnih slučajeva u Mexico Cityju povezana je s dijabetesom

  Petra Štefanac, mag. pharm.

  30.12.2016.

Učestalost dijabetesa povećava se u mnogim zemljama, a poznato je da dijabetes povećava rizik od smrti kod mnogih drugih bolesti.

Trećina svih smrtnih slučajeva u Mexico Cityju povezana je s dijabetesom
Mexico već provodi nacionalnu strategiju prevencije pretilosti i dijabetesa koja obuhvaća edukaciju o zdravoj prehrani i tjelovježbi, a rezultati su vidljivi već nakon jedne godine u vidu smanjenja konzumacije šećera.

Mnoge velike studije o dijabetesu provedene su u zemljama visokog dohotka gdje je pacijentima dostupna kvalitetna medicinska skrb i lijekovi kojima se dobro kontrolira glikemija. U takvim zemljama dijabetes gotovo udvostručuje stopu smrtnosti od različitih bolesti. Malo studija je bilo provedeno u zemljama srednjeg dohotka gdje su stanja poput dijabetesa i pretilosti vrlo česta, a kontrola glikemije može biti neadekvatna.

U razdoblju od 1998. do 2004. godine, 50.000 muškaraca i 100.000 žena starijih od 35 godina sudjelovalo je u prospektivnoj studiji u Mexico Cityju u Mexicu. Bilježila se prisutnost ili odsutnost dijabetesa, prikupljeni su uzorci krvi i pratili su se uzroci smrti tijekom 12 godina. Dijabetes je smatran uzrokom smrti jedino ako je smrt nastupila uslijed akutne dijabetičke krize.

Među sudionicima, vrlo je česta bila pretilost, a učestalost dijabetesa oštro je rasla s dobi (3% s 35-39 godina, >20% sa 60 godina). Postotak glikoziliranog hemoglobina kod 36% dijabetičara iznosio je 10% što ukazuje na slabu kontrolu razine glukoze u krvi, a upotreba vazoprotektivnih lijekova (antihipertenzivi, hipolipemici) bila je vrlo niska. Stopa smrtnosti zbog bilo kojeg uzroka bila je 4 puta veća kod dijabetičara nego kod sudionika koji nisu imali dijabetes, u dobi između 35 i 74 godine. Smrti povezane s dijabetesom obuhvaćale su trećinu svih smrtnih slučajeva, najčešće povezanih s renalnom bolesti, srčanim bolestima, infekcijama, akutnom dijabetičkom krizom i drugim vaskularnim bolestima (npr. moždani udar).

Autori studije zaključuju da su učestalosti dijabetesa i pretilosti vrlo visoke, a prognoza je lošija nego u zemljama visokog dohotka, što dokazuje podatak da je jedna trećina smrti u dobi između 35 i 74 godine povezana s dijabetesom. Mexico već provodi nacionalnu strategiju prevencije pretilosti i dijabetesa koja obuhvaća edukaciju o zdravoj prehrani i tjelovježbi, a rezultati su vidljivi već nakon jedne godine u vidu smanjenja konzumacije šećera.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
MaxfluPlivit C 1000 PlusAndol PRO
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT D 2000
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: