x
x

Socioekonomski status i debljina kod djece

  12.10.2014.

Prevalencija debele djece, ukupni broj djece iznad 90. centile, iznosila je 8.9%. Ne postoji statistički značajna razlika u udjelu pretile djece s obzirom na mjesto stanovanja, bračni status roditelja, pušačke navike roditelja, broj članova u obitelji i pohađanje vrtića u predškolskoj dobi, objavljeno je u časopisu Collegium Antropologicum.

Socioekonomski status i debljina kod djece
Kontradiktornost rezultata raznih studija može biti posljedica premalog uzorka, različitog dizajna studija te različitosti kriterija definiranja kategorija unutar ispitivanog socioekonomskog parametra.

Percepcija se debljine u pučanstvu, unatoč brojnim javnim programima i edukacijama, nije značajno promijenila. Uzroci pandemije debljine su brojni i kompleksni, ali se dobrim dijelom mogu svesti na promjene u stilu života.

Cilj ove studije bio je utvrditi povezanost socioekonomskih čimbenika i debljine kod djece. Studija je uključila učenike dobi od 7–8 godina u 19 prvih razreda u 8 osnovnih škola u Osječko-baranjskoj županiji. Mjerena je tjelesna težina i tjelesna visina, te su uzeti socioekonomski podatci koji su uključivali informaciju o bračnom statusu roditelja, stručnoj spremi roditelja, zaposlenosti roditelja, broj djece u obitelji, pohađanje vrtića, mjesto stanovanja grad/selo i navike pušena roditelja. Izračunat je parametar za procjenu pretilosti BMI (prema hrvatskim referentnim vrijednostima indeksa tjelesne mase).

Mjerenjima je obuhvaćeno ukupno 372 djece. U našoj studiji prevalencija debele djece (ukupni broj djece iznad 90. centile) iznosila je 8.9%. Ne postoji statistički značajna razlika u udjelu pretile djece s obzirom na mjesto stanovanja, bračni status roditelja, pušačke navike roditelja, broj članova u obitelji i pohađanje vrtića u predškolskoj dobi.

Udio pretile djece statistički je značajno viši kod očeva s najnižim i najvišim stupnjem obrazovanja u odnosu na djecu očeva sa srednjim stupnjem obrazovanja. Promatrano prema stručnoj spremi majke nema statistički značajne razlike u udjelu pretile djece. Udio pretile djece statistički je značajno viši kod nezaposlenih majki, što je posebno izraženo kod djevojčica, dok zaposlenje oca ne utječe na stanje pretilosti u djece.

Pregledom dostupne literature jednako kao i u našoj studiji nije uočena dosljedna povezanost određenog socioekonomskog čimbenika i debljine kod djece. Kontradiktornost rezultata raznih studija može biti posljedica premalog uzorka, različitog dizajna studija te različitosti kriterija definiranja kategorija unutar ispitivanog socioekonomskog parametra.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Andol PROPLIVIT D 2000Maxflu
VEZANI SADRŽAJ > <
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT total energy
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: