x
x

Izvješće o umrlim osobama u Hrvatskoj u 2016. godini

  11.08.2017.

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku u 2016. godini zabilježen je pad broja umrlih osoba u odnosu na prethodnu godinu tj. umrle su 2.663 osobe manje. Od ukupnog broja umrlih 51.542 u 2016. godini 25.344 ili 49,2% odnosilo se na muške, a 26.198 ili 50,8% na ženske osobe. Opća stopa mortaliteta je niža nego prethodne godine i iznosi 12,3/1000 stanovnika prema procjeni stanovništva sredinom 2016. godine (4.174349.604).

Izvješće o umrlim osobama u Hrvatskoj u 2016. godini

Prvi uzrok smrti su bolesti cirkulacijskog sustava od kojih je umrlo 23.190 osoba – 555,5/100.000 stanovnika.

Od novotvorina, druge po redu skupine bolesti vodećih uzroka smrti, umrlo je 14.360 osoba – 344,0/100.000 stanovnika.

Tri četvrtine svih uzroka smrti u Hrvatskoj je iz ove dvije skupine bolesti, a preostale smrti odnose se na ozljede i otrovanja (2.834 – 67,9/100.000), bolesti dišnog sustava (2.440 – 58,5/100.000), bolesti probavnog sustava (2.2073 – 49,7/100.000) i druge manje zastupljene uzroke.

Tri osobe su umrle od bolesti uha i mastoidnog nastavka.

Udjel nepoznatih i nedovoljno definiranih uzroka smrti iznosi 0,8% što je rezultat izrazito dobre suradnje s djelatnicima županijskih zavoda za javno zdravstvo, bolničkim ustanovama i zavodima za sudsku medicinu.

U 2016. godini zabilježen je jednaki udjel izvršenih obdukcija u općem mortalitetu od 6%.

Poredak uzroka smrti prema skupinama bolesti kod muškaraca jednak je kao i prethodne godine, prve su cirkulacijske bolesti, slijede novotvorine, ozljede i otrovanja, bolesti dišnog sustava te bolesti probavnog sustava.

Na prvom mjestu uzroka smrti prema skupinama bolesti kod žena su bolesti cirkulacijskog sustava, zatim slijede novotvorine, ozljede i otrovanja, endokrine bolesti te bolesti dišnog sustava. U usporedbi s prethodnom godinom na četvrtom mjestu su endokrine bolesti, koje su zamijenile mjesto s bolestima dišnog sustava.

Izvješće o umrlim osobama u Hrvatskoj u 2016. godini (pdf)

Izvor: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, www.hzjz.hr