x
x

Genetika venske tromboembolije

  Ivan Gudelj, mag. pharm

  18.12.2012.

U 82% pacijenata postoji mogućnost razvijanja venske tromboembolije (VTE). Godine, pretilost, oralna kontracepcija i imobilnost su samo neki od vanjskih rizičnih čimbenika koji utječu na razvitak VTE, ali veliku ulogu igraju i nasljedni rizični faktori, genski polimorfizmi. Višak protrombotičkih ili manjak antitrombotičkih faktora rezultat je genetske varijabilnosti koja determinira razvoj VTE-a, pokazuju brojna provedena istraživanja.

Genetika venske tromboembolije
Rizik za razvoj venske tromboembolije kod osoba koje imaju gensku mutaciju faktora V Leiden ili protrombina povećan je uzimanjem oralnih kontraceptiva, hormonskom nadomjesnom terapijom i pušenjem.

Najčešći i genetski najproučavaniji uzrok VTE-a je Faktor V Leiden. Većinu ostalih slučajeva čine: protrombinska G20210A genetska mutacija, nedostatak proteina S, proteina C i anti-trombina. Uzrok povišenog rizika za VTE mogu biti mutacije u blizini CYP4V2 na genu za faktor XI što dovodi do povećanja koncentracije dotičnog faktora. Također, genetska mutacija na GP6 (gen koji kodira trombocitni receptor za kolagen) povisuje rizik za VTE, pokazale su dvije studije. Ovo otkriće je prvo koje implicira specifični trombocitni faktor u patogenezi VTE-a.

Kod sustava krvnih grupa ABO genetička razlika u lokusima uzrokuje da osobe s krvnom grupom O ili A2 imaju manji rizik za razvoj VTE od ostalih.Prisutna razlika je rezultat prisutnosti viših koncentracija von Willebrand faktora i faktora VIII-2; rizičnih faktora za VTE u osoba koje nisu tip O krve grupe.

Istaknuta povezanost genetskih varijacija je nedovoljna da uzrokuje VTE, ali kada se ta mutacija udruži s vanjskim rizičnim faktorima postaje podloga za patološko stanje. Na primjer, rizik za razvoj VTE kod osoba koje imaju gensku mutaciju faktora V Leiden ili protrombina povećan je uzimanjem oralnih kontraceptiva, hormonskom nadomjesnom terapijom i pušenjem.

Klinički učinci

Žene koje su heterozigoti za faktor V Leiden trebalo bi odvratiti od primjene oralnih kontraceptiva. Također, žene u mlađoj životnoj dobi s osobnom ili obiteljskom anamnezom venske tromboembolije, koje razmišljaju o uvođenju oralnih kontraceptiva, treba poslati na genetsko testiranje i savjetovanje.

Masovno testiranje za mutacije koje mogu povećati rizik za VTE nije opravdano. Međutim, u pacijenata koji imaju VTE, trebalo bi razmisliti o testiranju ako je prisutan neki od navedenih faktora:
• Mlađi od 50 godina
• Tromboza na neuobičajenim mjestima
• Ponavljajuća VTE
• Trombotička bolest u obiteljskoj anamnezi

Premda nosioci genskih mutacija faktora V Leidena ili protrombina mogu imati visok rizik od ponavljajućih VTE, učestalost je na sreću mala. Kod osoba koje imaju navedene genetske mutacije nije jasno može li genetsko testiranje za vrijeme prve VTE poboljšati ishod. Uzimanje obiteljske anamneze važan je i jednostavan, ali često nekorišten alat dostupan svim kliničarima, što je naglašeno od strane The Office of Genomics and Disease Prevention at the Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Iako prisutnost mutacije faktora V Leiden nije apsolutna kontraindikacija za oralnu kontracepciju, zbog visokog rizika za VTE, žene koje su heterozigoti za faktor V Leiden trebalo bi odvratiti od primjene oralnih kontraceptiva. Također, žene u mlađoj životnoj dobi s osobnom ili obiteljskom anamnezom VTE, koje razmišljaju o uvođenju oralnih kontraceptiva, treba poslati na genetsko testiranje i savjetovanje.