x
x

Konzumacija kofeina u trudnoći i rađanje hipotrofične novorođenčadi

  Ana Balažin Vučetić, dr. med. specijalist pedijatar

  01.09.2014.

Nova studija objavljena u časopisu Maternal and Child Health Journal pokazala je da majke koje konzumiraju više od 300 mg kofeina na dan kao i one koje konzumiraju više od 3 napitka s kofeinom imaju više šanse za rađanje hipotrofične novorođenčadi.

Konzumacija kofeina u trudnoći i rađanje hipotrofične novorođenčadi
Zna se da u trudnoći kofein ima povišeno poluvrijeme raspada te da prelazi placentarnu barijeru. Hipotrofična novorođenčad ili novorođenčad malene težine za gestacijsku dob važan je perinatalni ishod koji je povezan s dugotrajnim komplikacijama.

Nova studija objavljena u časopisu Maternal and Child Health Journal pokazala je da majke koje konzumiraju više od 300 mg kofeina na dan kao i one koje konzumiraju više od 3 napitka s kofeinom imaju više šanse za rađanje hipotrofične novorođenčadi.

Tijekom trudnoće majke konzumiraju kofein u različitim oblicima. Jedna šalica od 30 ml espresso kave sadržava 47-75 mg kofeina; 2,3 dL filter kave sadržava 95-200 mg; 2,3 dL instant kave sadržava 27-173 mg kofeina; 2,3 dL crnog čaja sadržava 14-70 mg; 2,3 dL zelenog čaja sadržava 24-45 mg, 2,3 dL gotovog ledenog čaja sadržava 5-40 mg.

Zna se da u trudnoći kofein ima povišeno poluvrijeme raspada te da prelazi placentarnu barijeru. Hipotrofična novorođenčad ili novorođenčad malene težine za gestacijsku dob važan je perinatalni ishod koji je povezan s dugotrajnim komplikacijama.

U ovoj studiji ispitana je povezanost između majčine konzumacije kofeina i rađanja hipotrofične novorođenčadi koristeći podatke o porođajima iz velike američke studije, National Birth Defects Prevention Study. U ovu je analizu uključeno 7 943 porođajaa nemalformirane živorođene djece koja su rođena u 10-godišnjem periodu, od 1997. do 2007. god. Majčina konzumacija kofeina mjerena je kao ukupni dnevni unos kofeina i kao unos individualnog tipa napitka s kofeinom (kava, čaj ili sok); za određivanje malene tjelesne težine za gestacijsku dob novorođenčeta korišteni su podaci o spolu, rasi, etničkoj pripadnosti i paritetu. Interakcija s kofeinom određivana je za majčino pušenje cigareta, korištenje vazokonstriktornih lijekova i uzimanje folne kiseline.

Od ukupnog broja uključene novorođenčadi, njih je 8,2% (n=648) bilo hipotrofično. Povećani podešeni omjeri šanse uočeni su za povećanje ukupne količine kofeina kao i za svaki pojedini napitak s kofeinom i to u rangu od 1,3 do 2,1 za kategoriju s najvišim unosom kofeina (300 mg ili više kofeina na dan i 3 ili više napitaka s kofeinom na dan). Povećani omjeri šanse za unos kofeina opaženi su i za čaj, ali su bili naglašeniji za kavu i sokove s kofeinom. Uočena je tek mala naznaka aditivne interakcije pušenja cigareta, korištenja vazokonstriktora i folne kiseline.