x
x

Indukcija poroda u slučajevima djece velike porođajne težine

  Jacinta Vuković, dr. med.

  09.05.2015.

Kod djece velike porođajne težine rana indukcija poroda smanjuje rizik od porođajnih komplikacija.

Indukcija poroda u slučajevima djece velike porođajne težine

Studija objavljena u Lancetu sugerira da rana indukcija poroda zbog makrosomije fetusa smanjuje broj distocija ramena i smrtnost majke ili djeteta.

Znanstvenici su randomizirali 800 žena čiji su fetusi imali procijenjenu težinu iznad 95. percentile u dvije skupine: za ranu indukciju poroda (između 37. i 38. tjedna) ili za čekanje spontanog poroda.

Stopa primarnog ishoda – u koju su uključene značajne distocije ramena, prijelom ključne ili duge kosti, ozljede brahijalnog pleksusa, intrakranijalna krvarenja ili smrt – bila je značajno niža u grupi induciranih poroda (2 % u odnosu na 6 %). Autori procjenjuju da bi trebalo inducirati jedan porod na 25 trudnica zaradi sprječavanja jednog primarnog ishoda .

Spontani vaginalni porod i korištenje fototerapije kod novorođenčadi bili su češći u skupini induciranih poroda.