x
x

e-Novorođenče

  02.02.2018.

Ovog tjedna je predstavljena i puštena u rad nova usluga prijave djeteta "e-Novorođenče" koja omogućava prijavu djeteta digitalnim putem uz pomoć elektroničke osobne iskaznice.

e-Novorođenče

Usluga "e-Novorođenče" obuhvaća dva pristupna kanala između kojih roditelji mogu birati:

-integriranu prijavu novorođenčeta dolaskom roditelja u matični ured
-integriranu prijavu novorođenčeta putem interneta od kuće

Integrirana prijava novorođenčeta dolaskom roditelja u matične urede u funkciji je od 9. siječnja 2018. godine u Republici Hrvatskoj, a omogućava:
-upis djeteta u maticu rođenih
-upis djeteta u evidenciju državljanstva
-prijavu prebivališta djeteta na adresu roditelja
-reguliranje zdravstvenog osiguranja djeteta
-podnošenje zahtjeva za dobivanje jednokratne novčane potpore za novorođeno dijete od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Prijavom rođenja djeteta putem sustava e-Građani (interneta) roditeljima će se putem osobnog korisničkog pretinca (OKP) dostaviti:
-elektronički zapis iz matice rođenih za dijete (odmah po odobrenju upisa)
-elektronički zapis iz evidencije državljanstva za dijete (odmah po odobrenju upisa)
-uvjerenje o prebivalištu za dijete (odmah po odobrenju upisa)
-potvrdu o prijavi na zdravstveno osiguranje (u roku od 5 dana) i poveznicu na tiskanicu prijave (Tiskanica T2)
-potvrdu o odobrenom/odbijenom zahtjevu za isplatu jednokratne novčane potpore za novorođeno dijete.

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje