x
x

Uloga medicinske sestre u multidisciplinarnom timu u liječenju šećerne bolesti

  26.07.2015.

Kvaliteta skrbi ovisi o: pravilnoj prehrani i lijekovima, pomagalima za terapiju i samokontrolu, znanju i vještinama edukacijskog tima i samih osoba sa šećernom bolesti.

Uloga medicinske sestre u multidisciplinarnom timu u liječenju šećerne bolesti

Šećerna bolest je kronični poremećaj metabolizma čije je osnovno obilježje povišena koncentracija glukoze, hiperglikemija. Dijabetes nastaje uslijed poremećaja lučenja inzulina, poremećaja djelovanja inzulina ili kombinacija ova dva poremećaja. Dijabetes je neizlječiva bolest te je iznimno važno naučiti živjeti u skladu s navikama koje osiguravaju adekvatno održavanje glikemije. Edukacija je ključni element u liječenju šećerne bolesti.
Kvaliteta skrbi ovisi o: pravilnoj prehrani i lijekovima, pomagalima za terapiju i samokontrolu, znanju i vještinama edukacijskog tima i samih osoba sa šećernom bolesti. U edukacijskom timu uz liječnika, psihologa i kliničkog dijetetičara, medicinska sestra edukator treba bolesnika educirati o primjeni terapije, o pomagalima za samokontrolu, higijeni tijela, tjelesnoj aktivnosti.
 
Mila Studen

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
GastalPlivit C 1000 PlusZipantola PROTECT
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Maxflu
VIDEO GALERIJA
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: