x
x

Skrb za osobe zaražene HIV-om u Hrvatskoj

  19.08.2013.

U Hrvatskoj je skrb za osobe zaražene HIV-om centralizirana i svi se bolesnici liječe u Klinici za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ u Zagrebu. Epidemija HIV-infekcije je u Hrvatskoj počela 1985.g. kada su se registrirale prve pozitivne osobe na HIV, a prvi bolesnici u Klinci bili su povratnici iz razvijenih zemalja koji su tamo bili na privremenom radu.

Skrb za osobe zaražene HIV-om u Hrvatskoj
Jednogodišnje preživljavanje osoba zaraženih HIV-om u Hrvatskoj nakon uključenja u skrb bilo je 95%.

Od 1997.g. u Klinici postoji elektronska baza podataka sa svim relevantnim podacima o kliničkim, epidemiološkim i laboratorijskim obilježjima bolesnika. Skrb za oboljele od HIV-a je značajan dio Nacionalnog programa prevencije HIV-infekcije i obuhvaća jedan kontinuitet od rane postavljene dijagnoze do mjerenja različitih ishoda liječenja.

Analizirali smo različite parametre uspješnosti skrbi u odraslih bolesnika za razdoblje 2007-2011.: 1) klinički status bolesnika kod otkrivanja zaraze HIV-om, 2) integracija u skrb, 3) pridržavanje preporukama za antiretrovirusno liječenje, 4) supresija viremija u bolesnika koji započinju antiretrovirusno liječenje (ARL), 5) zadržavanje u skrbi, i 6) uspješnost skrbi (preživljavanje, porast limfocita CD4+, virusna supresija).

Ukupno je uključen u skrb 321 bolesnik u razdoblju 2007-2011, u 186 (59%) je infekcija otkrivena relativno kasno (CD4+ < 350 po mm3). Ukupno je 87% bolesnika imalo prvo određivanje limfocita CD4 unutar 1 mjesec od otkrivanja zaraze HIV-om. Više od 95% onih koji su imali indikaciju za aniretrovirusno liječenje su uzimali ARL.

Nakon godine dana ARL 97% bolesnika je imalo manje od 400 kopija HIV1 RNA u ml krvi. Jednogodišnje preživljavanje nakon uključenja u skrb bilo je 95%. Osim kasnog uključenja u skrb, svi ostali parametri upućuju na uspješnu skrb osoba zaraženih HIV-om u Hrvatskoj.

Josip Begovac, Davorka Lukas

Rad prezentiran na 5. hrvatskom kongresu o urogenitalnim i spolno prenosivim infekcijama, Opatija, travanj, 2013

VEZANI SADRŽAJ > <