x
x

Aktivnosti i evaluacija Hrvatskog nacionalnog programa za prevenciju HIV/AIDS-a

  19.07.2012.

Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 14. travnja 2011. godine donijela je Zaključak o prihvaćanju „Hrvatskog nacionalnog programa za prevenciju HIV/AIDS-a 2011. - 2015. godine“.

Aktivnosti i evaluacija Hrvatskog nacionalnog programa za prevenciju HIV/AIDS-a

Osnovni cilj Hrvatskog nacionalnog programa za prevenciju HIV/AIDS-a 2011. - 2015. je zadržati nisku razinu zaraženosti i ojačati nadzor epidemije novim aktivnostima, nadziranjem rizičnog ponašanja i praćenjem promjena putem istraživanja. Plan aktivnosti uključuje mjere primarne, sekundarne i tercijarne prevencije. Velik dio mjera iz područja prevencije HIV infekcije i AIDS-a temelji se na zdravstvenom odgoju opće populacije i populacije s povećanim rizičnim ponašanjem. U nastojanju da se rizično ponašanje promijeni poseban naglasak stavljen je na promociju protektivnog ponašanja opće populacije i populacije adolescenata te prevenciju objektivno utvrđenih rizičnih ponašanja u pojedinim skupinama populacija povećanog rizika. Uspješni programi u ovom segmentu iziskuju prvenstveno kontinuiran i sustavan zdravstveno-odgojni rad u okviru zdravstvenog i obrazovnog sustava, multidisciplinarni pristup i suradnju različitih djelatnosti te uključivanje nevladinih udruga. Drugi dio mjera odnosi se na smanjivanje rizika u populacijama poput intravenskih korisnika droga i prodavateljica seksualnih usluga, osoba promiskuitetnog načina ponašanja, spolnih partnera HIV pozitivnih osoba i drugih. Mjere zaštite od popratnih infekcija te nadzor nad krvi i imunobiološkim preparatima kontinuirano i uspješno se i nadalje provodi u Republici Hrvatskoj.

Iz navedenih aktivnosti prikazat će se uloga institucija u aktivnostima smanjivanja rizika u populacijama intravenskih korisnika droga te uloga centara za anonimno, dobrovoljno i besplatno testiranje. Također će se istaknuti aktivnosti na izradi UNGASS izviješća i izviješća prema ciljevima iz Milenijske Deklaracije. Tijekom proteklih godina u suradnji s UN Tematskom skupinom za HIV/AIDS provedeno je niz aktivnosti usmjerenih između ostalog i na destigmatizaciju. Planirane aktivnosti uključuju i mjere društvene zajednice kako bi se uspostavilo koordinirano sudjelovanje svih segmenata društva u cilju suzbijanja i sprečavanja HIV infekcije, odnosno razvoja AIDS-a jer prevencija HIV infekcije zahtjeva kontinuirani multidisciplinarni i multisektorski pristup različitih djelatnosti kao i jačanje suradnje s nevladinim udruženjima građana.

4. hrvatski kongres o urogenitalnim i spolno prenosivim infekcijama,
Opatija, 2012

 

 

VEZANI SADRŽAJ > <