x
x

Farmagenomska istraživanja u HIV zaraženih osoba

  31.07.2011.

Detekcija HLA-B*5701 u HIV-om zaraženih osoba iz Hrvatske i preosjetljivost na abakavir prikazana je na 3. hrvatskom kongresu o urogenitalnim infekcijama i spolno prenosivim infekcijama u Opatiji u svibnju 2011. godine.

Farmagenomska istraživanja u HIV zaraženih osoba

Uvod: Abakavir sulfat je analog gvanozina koji inhibira aktivnost reverzne transkriptaze HIV-a (nucleoside reverse transcriptase inhibitor, NRTI). U kombinaciji s drugim antiretrovirusnim lijekovima, abakavir se primijenjuje u liječenju HIV-infekcije. Farmagenomska istraživanja su pokazala da postoji povezanost između HLA-B*5701 alela i učestalosti reakcije preosjetljivosti na abakavir. European AIDS Clinical Society preporučuje genetsko testiranje na HLA-B*5701 alel u svih HIV-om zaraženih osoba neposredno nakon ulaska u kliničku skrb. Literaturni podatci pokazuju da je prevalencija HLA-B*5701 u HIV-om zaraženih osoba bijele rase iz Europe, Australije i SAD-a u rasponu od 5-8%.
Cilj istraživanja: Odrediti prevalenciju HLA-B*5701 alela u HIV-om zaraženih osoba iz Hrvatske.
Ispitanici i metode: Prisutnost HLA-B*5701 alela analizirana je u 521 HIV-om zaražene osobe (442 muškarca, 84.4% i 73 žena, 15.2%) koje su uključene u kliničku skrb Referentnog centra za dijagnostiku i liječenje HIV/AIDS-a R. Hrvatske. Istraživanje je provedeno u razdoblju od siječnja 2009. g. do travnja 2010.g. HLA-B*57 alel detektiran je primjenom standardiziranog molekularnog testa Inno-LiPA HLA-B Multiplex Plus kit (Innogenetics, Gent, Belgium) koji se temelji na kombinaciji PCR-a i reverzne hibridizacije. Biološki uzorci svih HLA-B*57-pozitivnih HIV-om zaraženih osoba tipizirani su u Referentnom centru za tipizaciju tkiva R. Hrvatske metodom visoke rezolucije u svrhu detekcije HLA-B*5701 alela.
Rezultati: HLA-B*5701 alel detektiran je u 21/521 (4%, 95% intervali pouzdanosti su od 2.6 do 6.1) HIV-om zaraženih osoba. Većina HLA-B*570-pozitivnih osoba bili su muškarci (18/21). Četiri od 21 HLA-B*5701 HIV-om zaražene osobe bile su liječene abakavirom prije testiranja, a tipična reakcija preosjetljivosti je opisana u jedne osobe. U jednog pozitivnog bolesnika je primjena abakavira koincidirala s pojavom kardiomiopatije s kardijalnom dekompenzacijom. U dva preostala HLA-B*5701 pozitivna bolesnika nije bilo reakcije prosjetljivosti.
Zaključak: Prevalencija HLA-B*5701 u HIV-om zaraženih osoba iz Hrvatske usporediva je s prevalencijom ovog alela u drugim europskim zemljama.

Ivana Grgić, Snježana Židovec Lepej, Renata Žunec, Ana Planinić, Lana Gorenec, Adriana Vince, Josip Begovac

Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević", Zagreb

Rad prezentiran na 3. hrvatskom kongresu o urogenitalnim i spolno prenosivim infekcijama u Opatiji, 2011. godine.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT total energyMaxfluOlfen gel
VEZANI SADRŽAJ > <
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: