x
x

Radna grupa za sekundarnu upotrebu biomedicinskih i zdravstvenih podataka (SEKA)

  31.10.2020.

Sekundarnom uporabom biomedicinskih i zdravstvenih podataka smatra se korištenje podataka nastalih i prikupljenih u postupku pružanja zdravstvene zaštite i izravne skrbi o pacijentu u svrhu poboljšanja sigurnosti i ishoda liječenja, mjerenja i kontrole kvalitete skrbi, upravljanja poslovanjem i optimizacije resursa, zdravlja populacije, donošenja odluka na svim razinama zdravstvenoga sustava te istraživanja i razvoja. U Republici Hrvatskoj (RH) se biomedicinski i zdravstveni podaci rijetko i nesustavno koriste u sekundarne svrhe.

Radna grupa za sekundarnu upotrebu biomedicinskih i zdravstvenih podataka (SEKA)

Postoje silosi podataka i znanja, ali nema jasne nacionalne politike po ovom pitanju te nedostaje praksa, transparentnost i sustavna međuinstitucionalna suradnja kako bi se iskoristio njihov puni potencijal u svrhu optimiziranja zdravstvenih procesa, bolje iskoristivosti resursa i postizanja boljih zdravstvenih ishoda. U veljači 2019. godine na snagu je stupio Zakon o podacima i informacijama u zdravstvu (NN 14/19) koji je donio zakonodavni okvir za sekundarnu uporabu biomedicinskih i zdravstvenih podataka. Sljedeći korak je jačanje prakse čemu bi pomoglo aktivno stvaranje interdisciplinarne mreže stručnjaka koji se bave ovim područjem, neovisno o tome bave li se segmentom analize podataka, donošenja odluka, razvojem informatičke infrastrukture, edukacijom i sl.

Zbog svega navedenog krajem siječnja 2020. u sklopu Hrvatskog društva za medicinsku informatiku (HDMI) osnovana je radna grupa za sekundarnu upotrebu zdravstvenih i biomedicinskih podataka (SEKA). Osnovna ideja bila okupiti grupu stručnjaka koji djeluju u različitim segmentima zdravstvenog sustava i koji bi komplementarnim znanjima i sustavnom suradnjom poticali korištenje zdravstvenih podataka u RH na korist svih građana. Grupa je sastavljena od 20-ak entuzijasta s praktičnim znanjem, iskustvom i razumijevanjem sekundarne upotrebe zdravstvenih podataka u stručne ili znanstvene svrhe te razvoja ili upravljanja informatičke infrastrukture kroz koju se podaci prikupljaju. Članovi radne grupe SEKA su Hrvoje Belani, Ivica Belina, Martina Bogut, Tomislav Benjak, Jelena Curać, Željka Draušnik, Filip Đerke, Marijan Erceg, Kristina Fišter, Adriano Friganović, Darko Gvozdanović, Katarina Gvozdanović (voditeljica), Ivan Jurak, Mladen Kovaček, Karmen Lončarek, Andreja Matkun, Goran Streny, Maja Vajagić, Tatjana Tomljanović i Jurica Toth, a predstavljaju većinu dionika u RH koje zanima sekundarna primjena zdravstvenih podataka (regulatorne institucije/ministarstvo, zdravstvene radnike, pacijente, osiguravatelja, akademsku zajednicu, farmaceutsku industriju i industriju medicinskih proizvoda, IT industriju, stručnjake u promociji digitalnog zdravstva).