x
x

Nove spoznaje o zarazi HIV-om 2012.

  02.07.2012.

Sve je više izvješća o predekspozicijskoj i posteksopzicijkoj primjeni antiretrovirusnih lijekova u sprječavanju zaraze HIV-om. Međutim, niz je nerazjašnjenih pitanja povezano s predekspozicijskom primjenom antiretrovirusnih lijekova.

Nove spoznaje o zarazi HIV-om 2012.

Najznačajnija novina proteklih godinu dana bila je objava rezultata istraživanja HPN052. Radilo se o randomiziranom kliničkom istraživanju 1763 parova različitog statusa na HIV. Parovi su randomizirani na način da je jedna skupina primala antiretrovirusne lijekove odmah, a druga s odgodom. Nađeno je smanjenje novih HIV-infekcija za 96% u skupini parova koji su odmah započeli antiretrovirusno liječenje. To je dovelo do najnovije preporuke DHHS-a koja sada preporuča praktično svim osobama koje su zaražene HIV-om antiretroirusno liječenje.

Također je sve više izvješća o predekspozicijskoj i posteksopzicijkoj primjeni antiretrovirusnih lijekova u sprječavanju zaraze HIV-om. Istraživanje iPrX pokazalo je smanjenje novih HIV-infekcija u predekspozicijskoj primjeni tenofovira i emtricitabina u populaciji MSM. Međutim, niz je nerazjašnjenih pitanja povezano s predekspozicijskom primjenom antiretrovirusnih lijekova.

Antiretrovirusni lijek tenofovir u obliku gela također je pokazao djelotvornost kao mikrobicid. I dalje pristižu izvješća iz opservacijskih istraživanja o koristi ranijeg započinjanja antiretrovirusnog liječenja.

U liječenju tuberkuloze zajedno sa HIV-infekcijom zauzet je stav da je potrebno započeti antiretrovirusno liječenje čim je moguće prije kada su limfociti CD4+ manji od 50 u mikrolitru.

Također ohrabruju preliminarni rezultati liječenja hepatitisa C u osoba zaraženih HIV-om telaprevirom i boceprevirom.

4. hrvatski kongres o urogenitalnim i spolno prenosivim infekcijama,
Opatija, 2012.