x
x

Liječenje dislipidemije kod pacijenata s HIV-om

  14.03.2015.

Usporedba četiri međunarodna modela za predviđanje rizika obolijevanja od kardiovaskularnih bolesti i prevalencija pacijenata kod kojih se preporuča terapija za snižavanje lipida među pacijentima zaraženim HIV-om koji primaju antiretroviralnu terapiju, objavljena je u CMJ-u.

Liječenje dislipidemije kod pacijenata s HIV-om

Cilj Usporediti modele za predviđanje rizika obolijevanja od kardiovaskularnih bolesti i odrediti prevalenciju pacijenata zaraženih HIV-om koji primaju antiretroviralnu terapiju, a kod kojih se preporuča terapija za snižavanje lipida prema smjernicama Američke udruge kardiologa/Američke udruge za liječenje srčanih bolesti iz 2013 (American College of Cardiology/American Heart Association, ACC/AHA), Europskog kliničkog društva za AIDS (European AIDS Clinical Society Guidelines, EACS) i Europskog društva kardiologa i Europskog društva za aterosklerozu (European Society of Cardiology and the European Atherosclerosis Society, ESC/EAS).

Postupci Proveli smo presječnu analizu 254 uzastopna pacijenta zaražena HIV-om u dobi od 40 do 79 godina koji su primali antiretroviralnu terapiju najmanje 12 mjeseci. Pacijenti su pregledani u centrima za liječenje zaraze HIV-om u Beogradu i Zagrebu u razdoblju od veljače do travnja 2011. Usporedili smo sljedeće modele za predviđanje rizika obolijevanja od kardiovaskularne bolesti: Framingham ocjenska ljestvica (eng, Framingham risk score, FRS), Europska ocjenska ljestvica za sistematičnu procjenu koronarnog rizika (eng, European Systematic Coronary Risk Evaluation Score, SCORE), model Studije za prikupljanje podataka o neželjenim posljedicama lijekova za liječenje zaraze HIV-om (Data Collection on Adverse Effects of Anti-HIV Drugs Study, DAD), i jednadžba Ukupnog kohortnog rizika od aterosklerozne kardiovaskularne bolesti (eng, Pooled Cohort Atherosclerotic CVD Risk, ASCVD).

Rezultati Prevalencija aktualnog pušenja bila je 42,9%, hipertenzije 31,5%, a hiperkolesterolemije (> 6,2 mmol/L) 35,4%; 33,1% pacijenata imalo je prekomjernu težinu, 11,8% bilo je pretilo, a 30,3% je imalo metabolički sindrom. Petogodišnji visoki rezultat na DAD ljestvici (> 5%) pokazao je dobro slaganje (≥ 7,5%) s desetogodišnjim visokim rezultatom na ASCVD ljestvici (kapa=0.63). Terapija statinima preporučala se kod 21,3% osoba prema EACS (95% raspon pouzdanosti [eng, confidence intervals, CI], 16,3% do 27,4%), kod 25,6% osoba prema ESC/EAS (95% CI, 20,2% do 31,9%), a kod 37,9% osoba prema ACC/AHA smjernicama (95% CI, 31,6 do 44,6%). 

Zaključak Slaganje između visokog DAD rezultata i visokih rezultata na ostalim ljestvicama nije bilo jako dobro. ACC/AHA smjernice preporučile bi liječenje statinima većem broju pacijenata nego ESC/EAS i EACS smjernice. Trenutne preporuke o liječenju dislipidemije treba oprezno primjenjivati kod populacije pacijenata zaraženih HIV-om. 

Josip Begovac, Gordana Dragović, Klaudija Višković, Jovana Kušić, Marta Perović Mihanović, Davorka Lukas, Đorđe Jevtović

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
GastalAndol PROBisolex
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Zipantola PROTECT
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: