x
x

Kako postaviti kliničko pitanje i pretražiti Pubmed?

  Doc. dr. sc. Maja Ortner Hadžiabdić, mag.pharm.
  dr.sc. Helena Markulin, dr.med.

  04.10.2012.

U članku ćemo prikazati način postavljanja pitanja u procesu farmacije utemeljene na dokazima i pretraživanje podataka. Ovo je interaktivan primjer, te se od Vas očekuje da pratite korake opisane u tekstu i time sami sudjelujete u pretraživanju interneta i rješavanju problema. Na taj način ćete usvojiti osnovne vještine potrebne za primjenu prakse utemeljene na dokazima.

Kako postaviti kliničko pitanje i pretražiti Pubmed?

Primjer

U ljekarnu dolazi žena od 52 godine, koja je kod Vas prije tri tjedna kupila Cimicifugu za tegobe uzrokovane klimakterijem. Ona je zabrinuta pročitanom informacijom da taj preparat ima loše djelovanje na jetru i pita što treba poduzeti, te da li smije nastaviti sa uzimanjem Cimicifuge.

Na ovom ćemo primjeru ilustrirati prva dva koraka u procesu farmacije utemeljene na dokazima, tj. prikazati ćemo način postavljanja pitanja koristeći akronim PICO i pretraživanje podataka. Ovo je interaktivan primjer, te se od Vas očekuje da pratite korake opisane u tekstu i time sami sudjelujete u pretraživanju interneta i rješavanju problema. Na taj način ćete usvojiti osnovne vještine potrebne za primjenu prakse utemeljene na dokazima.

1. Postavljanje pitanja

Kako bismo odgovorili na pitanje iz gore navedenog primjera "da li preparat Cimicifuge ima štetno djelovanje na jetru kod pacijentice od 55 godina", potrebno je to pitanje razlomiti na pojmove koje ćemo koristiti u pretraživanju (P= žena od 55 godina; I= Cimicifuga; C, tj. tvar za usporedbu ne koristimo u ovom primjeru; O=utjecaj na jetru, tj. hepatotoksičnost). To je prikazano u Tablici.

2. Traženje dokaza

Sada je potrebno nabrojane pojmove upisati u polje za pretraživanje jedne od baza podataka koju koristimo. U tu svrhu koristiti ćemo javno dostupnu bibliografsku bazu bimedicinskih časopisa Pubmed (www.pubmed.com).

Napomena: Kako biste se bolje upoznali sa Pubmed-om, pročitajte slijedeći tekst na http://smk.mef.unizg.hr/index.php/hr/knjiznica/baze-podataka ili koristite Tutorial na Pubmed-ovoj stranici. Nakon toga možete krenuti na dolje opisane korake.

A) U polje za pretraživanje upisat ćemo dva pojma koje smatramo najvažnijima, npr. Cimicifuga i hepatotoksičnost, u našem primjeru. Moguće je naravno unijeti i više pojmova, čime se suzuje pretraga. Ovo treba procijeniti prema broju rezultata koje dobijete nakon pretrage. Također, je preporučljivo provjeriti u MeSH rječniku termine koje ste koristili.

B) Zatim možemo koristiti različite filtere kojima sužavamo broj ponuđenih dokaza, kao npr. dodati karakteristike pacijenta (spol, godine). U tu svrhu, potrebno je označiti Limits u Pubmedu i odabrati parametre za koje se odlučimo. Jedan od bitnih parametara za uključiti je i tip studije, kojim određujemo razinu dokaza. U našem slučaju, odabrat ćemo najvišu razinu dokaza, dakle Meta-Analysis, Clinical Trail, Randomized Controlled Trial.

Dodatno objašnjenje: Cilj ovog koraka je da se u što kraćem vremenu nađe dokaz koji će odgovoriti na postavljeno pitanje i moći će ga se upotrijebiti u praksi. Kako bismo to postigli, osim pojmova koje dobivamo korištenjem PICO-a, u ovom koraku je vrlo bitno koristiti se hijerarhijom dokaza. Kao što je već bilo objašnjeno u gornjem tekstu, to znači da se kao prvi izvor traži dokaz najviše razine, dakle, dobar sekundarni izvor (sustavni pregled ili meta analizu). U suprotnome, kada ovakav izvor nije dostupan, treba tražiti sljedeći najjaći dokaz na hijerarhijskoj skali dokaza, što je obično randomizirani pokus i tako redom prema sve nižoj razini dokaza. Praksa utemeljena na dokazima, se nikako ne oslanja samo na jedan tip dokaza, već se bazira na spomenutoj hijerarhiji, gdje izbor razine dokaza dodatno ovisi o tipu istraživanja i njegovom dizajnu.

C) Ovako zadana pretraga dala je samo jedan rezultat. Odabirom ponuđene reference, prikazat će se sažetak, a često i hiperlink za web adresu časopisa ili izdavača za cjeloviti tekst.

 

VEZANI SADRŽAJ > <