x
x

Utjecaj duljeg trajanja i strože organizacije studija medicine na završetak

  26.12.2013.

Dulje trajanje studija, blokovska/modularna nastava, stroža pravila o prijenosu ispita u sljedeću godinu, i kurikulum u skladu s Bolonjskim sporazumom mogu doprinijeti boljem akademskom uspjehu i manjem osipanju studenata medicine, objavljeno je u CMJ-u.

Utjecaj duljeg trajanja i strože organizacije studija medicine na završetak

Cilj Utvrditi utječe li dulje trajanje studija, blokovska/modularna nastava, zabrana prenošenja ispita u sljedeću godinu, i kurikulum u skladu s Bolonjskim sporazumom na osipanje i akademski uspjeh studenata medicine.

Postupci Retrospektivno smo ispitali kurikulum na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu i akademski uspjeh 2301 studenta medicine u razdoblju od 33 godine (1979.-2011.). Prikupili smo podatke o prosjeku ocjena na kraju studija, trajanju studiranja, diplomiranju na vrijeme i diplomiranju svakog pojedinog studenta.

Rezultati Nakon produžetka trajanja studija medicine s 5 na 6 godina, studenti su imali značajno bolje ocjene (3,35 vs 3,68; P<0,001), kraće trajanje studiranja (7,0 vs 6,0 godina; P<0,001) i više studenata je diplomiralo na vrijeme (6,5% vs 57%; P<0,001). Promjene koje je donio 6-godišnji kurikulum, kao što su stroža pravila i usvajanje Bolonjskog sporazuma, bile su povezane s boljim pokazateljima akademskog uspjeha studenata. Najmanje osipanje i najbolje ocjene zabilježene su nakon uvođenja kurikuluma u skladu s Bolonjskim sporazumom 2005.

Zaključak Dulje trajanje studija, blokovska/modularna nastava, stroža pravila o prijenosu ispita u sljedeću godinu, i kurikulum u skladu s Bolonjskim sporazumom mogu doprinijeti boljem akademskom uspjehu i manjem osipanju studenata medicine.

Roberta Andrea Tešija, Silvija Maslov Kružičević, Adriana Banožić, Carlos David Esteban, Damir Sapunar, Livia Puljak

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
GastalPlivit C 1000 PlusAndol PRO
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT D 2000
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: