x
x

Pravila privlačnosti: Procjena privlačnosti osoba s poremećajima ličnosti

  12.11.2021.

Ovim istraživanjem željelo se ispitati na koji se način procjenjuje privlačnost osoba koje imaju simptome poremećaja ličnosti te čine li to muškarci drugačije nego žene. Ispitivanje je provedeno na punoljetnim heteroseksualnim osobama.

Pravila privlačnosti: Procjena privlačnosti osoba s poremećajima ličnosti
Osobe koje imaju poremećaj ličnosti uglavnom ne osjećaju da imaju poteškoće s mentalnim zdravljem, ali imaju poteškoće u odnosu s okolinom.

Ovim istraživanjem željelo se ispitati na koji se način procjenjuje privlačnost osoba koje imaju simptome poremećaja ličnosti te čine li to muškarci drugačije nego žene. Ispitivanje je provedeno na punoljetnim heteroseksualnim osobama. Istraživana je privlačnost osoba sa simptomima histrionskog, graničnog, opsesivno-kompulzivnog, ovisnog i shizotipnog poremećaja ličnosti. Sudionici su pročitali opise osoba s navedenim poremećajima i dali procjene o percepciji sviđanja odgovarajući na pet pitanja o svakoj opisanoj osobi koja se odnose na stupanj sviđanja i spremnosti ulaska u bliske odnose s opisanim osobama. Podatci su prikupljeni online metodom snježne grude. Pokazalo se da muškarci sustavno daju veće procjene na svakom pitanju.

Muškarci najprivlačnijima procjenjuju žene s graničnim i ovisnim poremećajem ličnosti. Kao prijateljicu i dugoročnu partnericu najprikladnijima procjenjuju žene s ovisnim poremećajem ličnosti. Najviše su voljni ući u kratkoročnu vezu sa ženama koje imaju granični i histrionski poremećaj ličnosti.

Žene najprivlačnijima procjenjuju muškarce s graničnim i ovisnim poremećajem ličnosti i njih najradije biraju za dugoročne partnere. Za prijatelje odabiru muškarce s ovisnim poremećajem ličnosti, a u kratkoročnu su se vezu najspremnije upustiti s muškarcima s graničnim poremećajem ličnosti.

Istraživanje je pokazalo da postoje statistički značajne razlike u procjeni privlačnosti osoba s različitim poremećajima ličnosti, pri čemu se najprivlačnijima procjenjuju osobe s graničnim i ovisnim poremećajem ličnosti što objašnjavamo prisutnošću poželjnih osobina važnih za interpersonalne odnose kod osoba koje boluju od tih poremećaja.

Stela Krotin, Vida Vasilj, Anita Lauri Korajlija