x
x

Međunarodni dan borbe protiv zlouporabe droga

  Marija Škes, mag. educ. reh.

  25.06.2015.

Međunarodni dan borbe protiv zlouporabe droga i nezakonitog prometa drogama, 26. lipnja 2015.

Međunarodni dan borbe protiv zlouporabe droga
Najvažnija poruka ovogodišnje analize stanja droga u Europi je da postoji potreba za kontinuiranim pomnim praćenjem problema povezanih s već poznatim drogama i obrascima njihove uporabe, ali se u isto vrijeme trebaju razvijati i odgovori na nove prijetnje i izazove. Jedan od načina na koji se to može postići je jačanje suradnje među zemljama članicama EU, u svrhu postizanja maksimalnog učinka kroz razmjenu iskustava, zajednički rad i bolju koordinacije njihovih akcija.

Glavna skupština UN-a 1987. godine proglasila je 26. lipnja Međunarodnim danom borbe protiv zlouporabe droga i nezakonite trgovine drogama, kao izraz svoje odlučnosti u jačanju djelovanja i suradnje, a u cilju postizanja međunarodnog društva bez droga. Obilježavanje ovog dana provodi se u suradnji s odgojno-obrazovnim ustanovama, medijima, nevladinim organizacija i ostalim relevantnim institucijama uključenim u suzbijanje zlouporabe opojnih droga, a isto ima za cilj upozoriti što veći broj građana na problem raširenosti zlouporabe opojnih droga i zajedničkim snagama se suprotstaviti ovom ozbiljnom problemu današnjice. Aktivnosti kojima se obilježava ovaj dan imaju za cilj dodatno osvijestiti građane, posebno mlade o mogućnostima sudjelovanja u društvu i time u samoj prevenciji te kroz brošure i informativne materijale svim zainteresiranima približiti institucionalni i izvaninstitucionalni model borbe protiv bolesti ovisnosti. Ured Ujedinjenih naroda za droge i kriminal (UNODC) provodi globalnu kampanju za podizanje svijesti o velikom izazovu koji ilegalne droge predstavljaju za društvo u cjelini, a osobito za mlade. Cilj kampanje je mobilizirati podršku i potaknuti ljude da provode aktivnosti usmjerene suzbijanju zlouporabe droga.

Europsko izvješće o drogama 2015. U Hrvatskom saboru 11. lipnja ove godine predstavljeno je „Europsko izvješće o drogama 2015.“ (podaci za 2013.) Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama. Radi se o najvažnijoj godišnjoj publikaciji ove europske agencije koja donosi najnovije podatke i komentare o stanju problema droga u 28 zemalja članica Europske Unije, Norveškoj i Turskoj. Poseban naglasak stavljen je na usporedbu stanja i najnovijih trendova zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj u odnosu na Europsku uniju. Izražena je zabrinutost zbog tempa pojavljivanja novih psihoaktivnih tvari na području EU, samo prošle godine zabilježena je 101 nova droga. Najvažnija poruka ovogodišnje analize stanja droga u Europi je da postoji potreba za kontinuiranim pomnim praćenjem problema povezanih s već poznatim drogama i obrascima njihove uporabe, ali se u isto vrijeme trebaju razvijati i odgovori na nove prijetnje i izazove. Jedan od načina na koji se to može postići je jačanje suradnje među zemljama članicama EU, u svrhu postizanja maksimalnog učinka kroz razmjenu iskustava, zajednički rad i bolju koordinacije njihovih akcija. Politički okvir za takvo djelovanje osigurava EU strategija za droge i prateći akcijski planovi.

Cijeli tekst dostupan na www.stampar.hr