x
x

Analiza otpadnih voda za procjenu potrošnje glavnih tipova droga za 2020. g

  24.06.2021.

EMCDDA objavio je novu analizu otpadnih voda za procjenu potrošnje glavnih tipova droga

Analiza otpadnih voda za procjenu potrošnje glavnih tipova droga za 2020. g
Kanabis je droga koja se najčešće konzumira u Europi. Rezultati istraživanja pokazuju kako se kanabis češće konzumira u zapadnim i južnim gradovima Europe, posebno u Hrvatskoj, Francuskoj, Španjolskoj, Nizozemskoj i Portugalu.

Analiza otpadnih voda predstavlja metodologiju za procjenu potrošnje glavnih tipova droga koja je utemeljena na objektivnim kemijskim mjerenjima koncentracija u uzorcima reprezentativnim za definiranu populaciju. Na temelju analize reprezentativnog uzorka otpadne vode možemo pratiti promjene u trendovima potrošnje droga unutar populacije priključene na taj uređaj.

EMCDDA je usvojio multi-indikatorski pristup praćenju droga temeljen na načelu da niti jedna samostalna mjera ne može dati potpunu sliku problematike droga. Analiza otpadnih voda je vrijedan aspekt epidemiološkog praćenja droga te daje pravovremene informacije o širokom spektru tvari.

Analize otpadnih voda u Republici Hrvatskoj od 2009. provodi Institut Ruđer Bošković, koji je uključen u SCORE europsku mrežu (Sewage analysis CORe group — Europe SCORE) koja je nastala s ciljem izrade standardiziranih pristupa analizi otpadnih voda te koordinacije međunarodnih istraživanja kroz izradu zajedničkog protokola djelovanja.

U 2020. godini zbog COVID-19 pandemije, praćenje otpadnih voda u 24-satnim kompozitnim uzorcima provodilo se tijekom jednog tjedna između ožujka i svibnja (prethodnih godina uzroci su se prikupljali samo tijekom ožujka) pri čemu su analizirani urinarni biomarkeri glavne supstance za amfetamin, metamfetamin i MDMA. Osim toga, analizirani su glavni metaboliti kokaina i kanabisa, (benzoilcgonin (BE) i THC-COOH (11-nor-9-karboksi-delta9-tetrahidrokanabinol). U istraživanju je sudjelovalo 82 grada iz 18 države EU.

Rezultati:

Uporaba kokaina je najviša u zapadnim i južnim europskim gradovima, posebice u gradovima u Belgiji, Nizozemskoj i Španjolskoj. Relativno stabilna slika uporabe kokaina uočena je u razdoblju od 2011. do 2015. godine u većini gradova koji su sudjelovali u istraživanju. Dosadašnji rezultati analize otpadnih voda ukazivali su da je upotreba kokaina vrlo niska u većini istočnoeuropskih gradova no rezultati iz 2020. godine ukazuju znakove povećane konzumacije kokaina. Usporedno s 2019. godinom, u 2020. godini bilježi se povećanje konzumacije kokaina u 19 od 49 gradova, dok je u 16 gradova zabilježeno smanjenje.

Najveće masovno opterećenje MDMA pronađeno je u otpadnim vodama u gradovima u Belgiji, Njemačkoj, Nizozemskoj i Sloveniji. Usporedno s rezultatima istraživanja provedenog u 2011. godini, u 2020. godini bilježi se povećanje konzumacije MDMA u 9 gradova. U odnosu na 2019. godinu te uslijed COVID-19 pandemije, u 2020. godini u 24 od 49 gradova bilježi se smanjenje konzumacije MDMA, dok se u 18 gradova bilježi povećanje.

Zasićenost amfetamina otkrivena u otpadnim vodama znatno se mijenjala na svim lokacijama na kojima se provodilo istraživanje, a najviša razina zabilježena je u gradovima na sjeveru i istoku Europe. Amfetamin je pronađen u mnogo nižim razinama u gradovima na jugu Europe. Nasuprot tome, upotreba metamfetamina, općenito je niska i povijesno koncentrirana u Češkoj i Slovačkoj, a bilježi se i na Cipru, istočnoj Njemačkoj te u sjevernoj Europi (Danska, Finska, Litva, Norveška). Usporedno s 2019. godinom, u 2020. godini u 20 od 48 gradova bilježi se povećanje konzumacije amfetamina, dok se u 19 gradova bilježi smanjenje. Podaci za metamfetamin pokazuju kako je u 15 od 50 gradova u 2020. godini primijećeno povećanje konzumacije dok se u 21 gradu bilježi smanjenje.

U 14 zemalja EU istraživanje se provodilo na dvije ili više lokacija (Austrija, Belgija, Cipar, Češka, Njemačka, Finska, Grčka, Italija, Litva, Nizozemska, Portugal, Španjolska, Slovenija i Švedska). Razlike između gradova u istoj zemlji mogu se objasniti dijelom različitim društvenim i demografskim obilježjima gradova (sveučilišta, područja noćnog života i dobna raspodjela stanovništva). U većini zemalja u kojima se mjerenje provodilo na više lokacija, zasićenost kokaina, metamfetamina i MDMA bila je veća u velikim gradovima u usporedbi s manjim lokacijama, dok takva razlika nije primijećena za amfetamine i kanabis.

Rezultati pokazuju kako je u više od tri četvrtine gradova koncentracija metabolita kokaina i MDMA u otpadnim vodama tijekom vikenda (petak – ponedjeljak) veća nego tijekom radnih dana. Nasuprot tome, utvrđeno je da se upotreba amfetamina, kanabisa i metamfetamina ravnomjernije raspoređuje tijekom čitavog tjedna.

Kanabis je droga koja se najčešće konzumira u Europi. Rezultati istraživanja pokazuju kako se kanabis češće konzumira u zapadnim i južnim gradovima Europe, posebno u Hrvatskoj, Francuskoj, Španjolskoj, Nizozemskoj i Portugalu.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Ibuxin RapidPlivit C 1000 PlusPLIVIT D 2000
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: