x
x

Nacionalna strategija zdravstva 2012-2020.

  01.07.2012.

Ministar zdravlja prof. Rajko Ostojić predstavio je krajem lipnja Nacrt nacionalne strategije zdravstva za razdoblje od 2012 do 2020. godine, koja će odrediti smjer razvoja hrvatskog zdravstvenog sustava u idućih osam godina.

Nacionalna strategija zdravstva 2012-2020.

Na tečaju „Mediji i zdravlje", koji se održava u sklopu Motovunske ljetne škole od 27 do 29. lipnja, sudjeluju liječnici i novinari, predstavnici zdravstvenih ustanova i udruga pacijenata, strukovnih komora i sindikata te farmaceutskih tvrtki.

Ključni instrument razvoja zdravstva, prema Nacrtu strategije, jest informatizacija kojom će se ostvariti bolja povezanost i komunikacija svih sudionika u zdravstvu, s pacijentom u središtu.

Praćenje i poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite, nadzor rada i učinkovitosti zdravstvenih ustanova, rješavanje problema lista čekanja i razvoj telemedicinskih usluga samo su neki od očekivanih rezultata informatizacije u zdravstvu, za koju se u budućnosti planiraju značajnija ulaganja iz zdravstvenog proračuna, ali i iz fondova Europske unije.

Među prioritetima navedenima u nacrtu Strategije su jačanje ljudskih resursa u zdravstvu. Podaci prikazani u dokumentu ukazuju na zabrinjavajući manjak zdravstvenih djelatnika, osobito liječnika i medicinskih sestara, koji bi se u idućim godinama mogao još i pogoršati. Neke od predloženih mjera su definiranje kompetencija i omogućavanje preuzimanja zadataka u skladu s višom razinom postignutog obrazovanja zdravstvenih djelatnika, omogućavanje rada zdravstvenim djelatnicima i nakon dobi za umirovljenje te uvođenje obveze do dvije godine rada u primarnoj zdravstvenoj zaštiti kao uvjet za samostalni rad liječnika.

Nacrt strategije predviđa reorganizaciju ustroja zdravstvenih ustanova u smislu funkcionalnog povezivanja domova zdravlja, liječnika obiteljske medicine u koncesiji, dnevnih bolnica i specijalističko-konzilijarne bolničke službe. Cilj je rasteretiti dio bolničkih kapaciteta za akutno liječenje i preusmjeriti ih na kronično liječenje. U nacrtu se posebno ističe potreba razvoja palijativne skrbi u Hrvatskoj.

U bolničkom sustavu postoji dosta prostora za poboljšanje financijske i energetske učinkovitosti, a među predloženim mjerama su osnivanje regionalnih mreža bolnica, građevinske preinake, objedinjena bolnička nabava, te razdvajanje financijsko-organizacijskog od medicinskog upravljanja. Za detaljno planiranje konkretnih aktivnosti i reorganizacije planira se izrada Master plana bolnica.

Ostali prioriteti navedeni u Nacrtu strategije uključuju poticanje kvalitete u zdravstvenoj zaštiti kroz akreditaciju ustanova i izradu kliničkih smjernica, jačanje preventivnih aktivnosti, očuvanje financijske stabilnosti zdravstva kroz razvoj privatnih dopunskih osiguranja, kao i važnost preuzimanja osobne odgovornosti građana za vlastito zdravlje.

Tečaj Mediji i zdravlje organiziraju Škola narodnog zdravlja dr. Andrija Štampar, Hrvatska mreža zdravih gradova, Zbor zdravstvenih i medicinskih novinara Hrvatskog novinarskog društva te udruga Difrakcija.

VEZANI SADRŽAJ > <