x
x

IT u zdravstvu i za zdravlje - prikaz knjige

  25.08.2016.

Ulaganje u informacijske tehnologije danas je jedno od glavnih ulaganja u zdravstvenu zaštitu. Međutim, često su takve tehnologije nametnute i pacijentima i zdravstvenim profesionalcima nekom vrstom politike i organizacije. I dok su se mnogi zdravstveni informacijski sustavi pokazali učinkovitima, prihvaćenim sa strane njihovih korisnika i neophodnim za suvremenu zdravstvenu zaštitu, to nije uvijek tako. Ima zdravstvenih informacijskih sustava koji uzrokuju frustracije korisnika i dovode do neučinkovitosti u upotrebi, a malo se zna da su čak i neugodni za pacijente, ili čak da uzrokuju štetu, uključujući ponekad i smrt.

IT u zdravstvu i za zdravlje - prikaz knjige

Nova knjiga: Ammentwerth E, Rigby M (Eds). Evidence Based Health Informatics. Promoting Safety and Efficiency Through Scientific Methods and Ethical Policy nastoji odgovoriti na potrebu za boljim razumijevanjem važnosti barem grubih argumenata koji podupiru IT u zdravstvu i za zdravlje, kao i za optimiziranje potrebnih ulaganja.

Knjiga želi dati uvid u argumente za evaluaciju IT u zdravstvu i za zdravlje; također, knjiga promiče medicinsku informatiku kao znanost koja strogo etički argumentira dobit koja se ostvaruje primjenom IT u zdravstvu i za zdravlje kao što se to, uostalom, očekuje i od drugih tehnologija koje se primjenjuju u zdravstvu.

Knjiga je podijeljena u tri dijela:

  • kontekst i važnost medicinske/zdravstvene informatike utemeljene na znanstvenim činjenicama/spoznajama;
  • metodološka razmatranja evaluacije IT u zdravstvu i za zdravlje kao izvora argumenata za njihovu korisnost; i
  • osiguravanje relevantnih argumenata i njihovu primjenu.

Brojna su ukrštanja spomenutih tema u svakom dijelu knjige. Ova knjiga želi informirati čitatelja o širokom rasponu dostupnih spoznaja i primjerenosti njihove uporabe u skladu s okolnostima. Usmjerena je k širokom čitateljstvu, te će biti zanimljiva kreatorima zdravstvene politike, kliničarima, zdravstvenim/medicinskim informatičarima, akademskoj medicinsko-informatičkoj zajednici, članovima udruga bolesnika, stručnih društava i organizacija (npr. komora) kao i dobavljačima, odnosno industriji.

Knjiga je dostupna i u elektroničkom formatu u obliku slobodnog pristupa na adresi: http://ebooks.iospress.nl/volume/evidence-based-health-informatics-promoting-safety-andefficiency-through-scientific-methods-and-ethical-policy