x
x

Svjetski dan palijativne skrbi: Brinimo zajedno

  12.10.2014.

U Zagrebu je 11. listopada 2014. godine obilježen Svjetski dan palijativne skrbi u Centru za palijativnu medicinsku etiku i komunikacijske vještine (CEPAMET) Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Prije 20 godina sve je pokrenula prof. dr. sc. Anica Jušić, a danas su u interdisciplinarne timove uključeni liječnici, medicinske sestre, psiholozi, fizioterapeuti, farmaceuti, socijalni radnici, radni terapeuti, duhovnici, pacijenti i članovi njihove obitelji koji svi zajedno razvijaju palijativnu medicinu u Hrvatskoj.

Svjetski dan palijativne skrbi: Brinimo zajedno

Palijativna skrb predstavlja civilizacijski iskorak u jednom društvu jer  prvenstveno gleda čovjeka ispred sebe. U Hrvatskoj još uvijek imamo brojne otočiće palijativne skrbi koje treba postepeno objediniti. U tu strategiju dobro se uklopio ovogodišnji moto održavanja Svjetskog dana palijativne skrbi: Brinimo zajedno.

U sklopu obilježavanja Svjetskog dana palijativne skrbi promovirana je i knjiga: Palijativna skrb – brinimo zajedno, urednika Veljka Đorđevića, Marijane Braš i Lovorke Brajković u izdanju Medicinske naklade u Zagrebu.

Civilizacijski, humanistički i profesionalno, nedopustivo je dozvoliti da danas bilo tko, a osobito teško oboljeli pate zbog boli, malnutricije, dehidracije, ali i usamljenosti i patnje bilo kojeg uzrokaogli bi reći da je knjiga namijenjena svim ljudima, profesionalcima i volonterima jer svojim pristupom budi nadu u drugačiju medicinu odnosa i ljudskosti u ostvarivanju zajedničkog cilja u skrbi o neizlječivo bolesnima.

Priručnik: Palijativna skrb - brinimo zajedno

Priručnik je ovo stalnog medicinskog usavršavanja, nastao kao zbirka nastavnih tekstova nakon održanog drugog poslijediplomskog tečaja prve kategorije pod nazivomOsnove palijativne medicine u Centru za palijativnu medicinu, medicinsku etiku i komunikacijske vještine (CEPAMET) Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u proljeće 2014. godine.

Glavna tema priručnika je multidisciplinarni pristup u palijativnoj medicini i palijativnoj skrbi.

U knjizi sudjeluje ukupno 123 autora iz Hrvatske, Italije, Austrije, Velike Britanije i SAD-a.

U prvom dijelu priručnika nalaze se stručni članci s osnovnim informacijama o palijativnoj medicini, oblikovanju musltidisciplinarnog tima i mreže palijativne skrbi te važnosti komunikacije u palijativnoj skrbi. U ovaj su dio uklopljenje i preporuke Europskog udruženja za palijativnu skrb objavljene u European Journal of Palliative Care, 2013. – 1. i 2. dio, pod naslovom Ključne kompetencije u palijativnoj skrbi: Bijela knjiga Europskog udruženja za palijativnu skrb o obrazovanju u području palijativne skrbi.

U drugom su dijelu priručnika detaljno obrađene uloge i kompetencije pojedinih članova multidisciplinarnog palijativnog tima (liječnika obiteljske medicine i liječnika u bolničkim palijativnim timovima, medicinskih sestara, psihologa, psihijatara, socijalnih radnika, radnih terapeuta, art terapeuta, duhovnika i volontera), kao i uloge akademske zajednice, organizacija civilnog društva, farmaceutske industrije i medija.

Treći dio priručnika predstavlja nekoliko primjera dobre prakse organizacije palijativne skrbi u Hrvatskoj kao i viziju mogućnosti razvoja palijativne skrbi u gotovo svim krajevima Hrvatske.

U četvrtom dijelu priručnika predstavljena je mogućnost korištenja umjetnosti u palijativnoj skrbi te je predstavljen projekt Komunikacijom protiv boli.

U priručniku se nalaze i brojni zapisi bolesnika i članova obitelji kojima je bila potrebna palijativna skrb.

Recenzenti knjige su neuropsihijatrica akademkinja Vida Demarin,  dr. Vlasta Vučevac, predsjednica Hrvatskog društva za palijativnu medicinu Hrvatskog liječničkog zbora, i prof. Mladen Janjanin iz Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu. Predgovor knjizi napisao je rektor Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Damir Boras.