x
x

Informatizacija primarne zdravstvene zaštite - ordinacija bez papira

  12.12.2011.

Potpunom informatizacijom primarne zdravstvene zaštite očekuje se povećanje kvalitete i učinkovitosti sustava zdravstvene skrbi, organizacija jedinstvenog i jednoobraznog sustava prikupljenih podataka, mogućost praćenja podataka u svrhu unaprjeđenja zdravlja i prevencije bolesti, osiguranje strogo kontroliranog pristupa podacima na području cijele RH – zaštita podataka te smanjenje troškova zdravstvenog sustava (direktno i indirektno), istaknuo je mr. Dražen Jurković iz Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi na konferenciji ISHEP 2011 u Varaždinu.

Informatizacija primarne zdravstvene zaštite - ordinacija bez papira

Informatizacija – što dobivaju pacijenti, a što liječnici?

eRecept: mogućnost propisivanja recepata kroničnim bolesnicima na temelju telefonskog poziva liječniku
Uveden je i ponovljivi recept za kronične bolesnike
eUputnica za biokemijski laboratorij PZZ-a: rezultira e-nalazom; "vađenje krvi u ordinaciji"- standardizirane transportne liste; uzorci obilježeni bar kodom
eNaručivanje:
-smanjenje listi čekanja
-nemogućnost naručivanja u više zdravstvenih ustanova za istu zdravstvenu uslugu, TRANSPARENTNE LISTE ČEKANJA
eKarton: mogućnost propisivanja lijekova od strane liječnika specijalista
•Smanjenje nepotrebnog višestrukog dolaska u zdravstvene ustanove
•Kvalitetnija i brža zdravstvena usluga

Koristi projekta za sustav zdravstva

Koristi za zdravstveni management
•Management ljudskih potencijala
•Kvaliteta i risk management
•Podaci u realnom, vremenu
•Standardizirani podaci

Koristi za osiguravatelja
•Management resursa
•Kontrola kvantitete i kvalitete plaćenih usluga

Koristi za zdravstvene profesionalce
•Kvalitetnije donošenje odluka o dijagnostičkim i terapijskim postupcima
•Povezivanje i umrežavanje profesionalaca, ordinacija, bolnica i klinika

 

„Ordinacija bez papira” neposredne uštede

•Zamjena 40 milijuna recepata e-receptima daje uštedu od preko 5 MHRK godišnje
•77 tona papira manje (godišnje)
•Smanjenje potrošnje lijekova na recept od samo 1% (radi kontrole, smjernica, pravovremenih upozorenja...) donosi godišnju uštedu od 30 MHRK
•Smanjenje emisija CO2

Primjeri iz našeg okruženja

•eRecept - za sada uveden samo u Danskoj na nacionalnoj razini, u Estoniji, Finskoj i Švedskoj regionalno, a od zemalja u okruženju u Sloveniji djelomično, te u Crnoj Gori papirnati recept s bar kodom
•e-Uputnicu koristi samo 6% liječnika opće medicine u EU, a široko se primjenjuje u samo tri države članice - Danskoj (71%), Nizozemskoj (71%) i Švedskoj (81%)
•Liječnici u EU elektronički prenose podatke prema laboratorijima u 40% slučajeva a prema drugim dijelovima zdravstvenog sustava u manje od 10% slučajeva
•Izmjena medicinskih podataka između država je vrlo rijetka, svega 1% među liječnicima opće medicine u EU
•Projekt uvođenja jedinstvenog i integriranog informatičkog sustava zdravstvene zaštite predstavlja značajan izazov za zemlje EU i SAD (u svijetu uspijeva tek oko 40% pokušaja informatizacije u ovoj djelatnosti)

SMART 2020

SMART 2020 zajednička studija The Climate Group i Globalne inicijative za e-održivost
•rješenje e-health Croatia, jedno od 25 globalno najboljih rješenja, koja pozitivno utječu na kvalitetu života i očuvanje okoliša
•Izvještaj donosi pregled odabranih projekata koji spadaju u vrh održivih rješenja i mogu poslužiti kao smjernice za budući razvoj

EuroHealth Consumer Indeks 2009.

•izvještaj EuroHealth Consumer Index istraživanja za 2009. godinu pozicionira Hrvatsku, temeljeno uglavnom na informatizaciji sustava PZZ, na 3. mjesto u Europi.
•ova pozicija utvrđena je prije uvođenja eUputnice u PZZ Lab i eRecepta

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
GastalPLIVIT total energyZipantola PROTECT
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT D 2000
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: