x
x

MOOPS (MOdul OPeracijSki)

  12.08.2016.

MOOPS (MOdul OPeracijSki) je informacijski modul koji prati medicinske i administrativne postupke i procedure u lancu od indikacije za operacijskim zahvatom do postupaka dobivanja patohistološke dijagnoze, objavljeno je u novom Biltenu Hrvatskog društva za informatiku.

MOOPS (MOdul OPeracijSki)

U Biltenu HDMI br. 2: 2015, objavljen je članak DoRa - korisnički upravljan alat za izradu elektroničke medicinske dokumentacije i modeliranje poslovnih procesa. Cjelokupna dokumentacija (nalazi, otpusna pisma, obrasci, zahtjevi, odobrenja, pristanci, ocjenske ljestvice, dokumenti iz sestrinske dokumentacije,....) koji se koriste u medicinskom informacijskom sustavu (ARGOSY MEDS) izrađena je u DoRa alatu. U istom alatu izrađen je i MOOPS (MOdul OperacijSki). MOOPS je informacijski modul koji prati medicinske i administrativne postupke i procedure u lancu od indikacije za operacijskim zahvatom do postupaka dobivanja patohistološke dijagnoze. Prate se procesi u kirurškoj ambulanti (indikacija), anesteziološkoj ambulanti (prijeanesteziološka obrada i ocjena spremnosti za operaciju), pri hospitalizaciji, prijeoperacijskoj obradi, u operacijskoj dvorani, te sobi za oporavak . Postoji mogućnost slanja internih uputnica i preuzimanja i zapisivanja patohistološkog, mikrobiološkog i drugih dijagnostičkih nalaza.

MOOPS omogućuje:

  • POVEĆANJE SIGURNOSTI za bolesnike i zaposlenike,
  • POVEĆANJE ISKORISTIVOSTI RESURSA ljudskih, prostornih i materijalnih potencijala operacijskih dvorana,
  • UNAPRIJEĐENJE SUSTAVA NARUČIVANJA BOLESNIKA za termin u operacijskoj dvorani,
  • SMANJENJE ODGOĐENIH OPERACIJSKIH ZAHVATA,
  • SKRAĆENJE BOLNIČKOG LIJEČENJA (pretpostavka za povećanje broja zahvata na temelju jednodnevne kirurgije),
  • POJEDNOSTAVLJENJE RADNIH PROCESA vezanih za operacijski program,
  • OPTIMIZIRANJE KOMUNIKACIJE zbog dostupnijih i preglednijih podataka,
  • OSTVARENJE OBAVEZNIH INDIKATORA KVALITETE Iskoristivost operacijskih dvorana, Primjena svih oblika anestezije,
  • DINAMIČKO PRAĆENJE pripreme, izvršenja i poslijeoperacijske obrade.

Bilten HDMI, 2016;22(1):6-10 

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT total energyPLIVIT D 2000Zipantola PROTECT
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Maxirino
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: