x
x

Tuberkuloza u pacijenata inficiranih HIV-om

  27.11.2012.

Zbog povećanog širenja bolesti u razvijenim zemljama, infekcija s Mycobacterium tuberculosis je najraširenija oportunistička infekcija u pacijenata inficiranih HIV-om, a u Hrvatskoj je u tih pacijenata tuberkuloza na drugom mjestu. Unatoč aktualnom napretku, dijagnostika tuberkuloze još je uvijek izazov, a empirijsko liječenje tuberkuloze još je uvijek potrebno.

Tuberkuloza u pacijenata inficiranih HIV-om

Dijagnostički algoritam uključuje utvrđivanje simptoma (vrućica, kašalj, noćno znojenje), a radiogram pluća, mikrobiološka analiza razmaza iskašljaja te određivanje broja stanica CD4+ mogu se upotrijebiti kao pouzdani nalazi u isključivanju dijagnoze tuberkuloze u pacijenata zaraženih HIV-om. Ako se u uzorcima iskašljaja dobiju negativni nalazi, metoda Xpert MTB/RIF može poboljšati dijagnostički postupak. U ranoj fazi HIV-infekcije klinički su simptomi tuberkuloze slični simptomima u osoba koje nisu zaražene HIV-om. Izvanplućna tuberkuloza (uglavnom u cervikalnim limfnim čvorovima) postoji uglavnom u pacijenata kod kojih je broj stanica CD4+ manji od 200/mm3. Ostali oblici izvanplućne tuberkuloze uključuju tuberkulozni meningitis, milijarnu odnosno diseminiranu tuberkulozu - štoviše bilo koji organski sustav može biti uključen.

Simultana antiretrovirusna i antituberkulotska terapija su izazovne zbog povezanosti mortaliteta od tuberkuloze i teške imunodeficijencije, tzv. imunog rekonstrukcijskog sindroma (immune reconstruction syndrome) i međudjelovanja lijekova. Liječenje tuberkuloze ima prioritet. Štoviše, nekoliko je istraživanja pokazalo da je rana antiretrovirusna terapija u bolesnika s tuberkulozom, osobito ako je broj stanica CD4+ manji od 50 stanica/mm3 odnosno manji od 200 stanica/mm3  povezana s manjim mortalitetom. Stoga se, u pacijenata s brojem stanica CD4+ manjim od 50-100/mm3, preporučuje započeti s antiretrovirusnom terapijom unutar dva tjedna od početka atituberkulozne terapije.

Josip Begovac
Klinika za infektivne bolesti «Dr Fran Mihaljević», Meidicnski fkultet Sveučilišta u Zagrebu

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
MaxirinoGastalOlfen gel
VEZANI SADRŽAJ > <
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: