x
x

Novi Medix: Palijativna medicina i palijativna skrb

  16.05.2016.

Jedno je od važnih ljudskih prava i pitanje civilizacijskoga dosega društva pravo pojedinca na dostojanstveno suočavanje s uznapredovalom i neizlječivom bolešću, a što mu omogućuju postupci i stavovi moderne palijativne medicine. Palijativna se medicina kao posebna disciplina razvija u svijetu unazad pedesetak godina, a bavi se čovjekom koji boluje od neizlječivih bolesti na drugačiji, sveobuhvatni način, brinući o njegovom biološkom, psihičkom, socijalnom i duhovnom stanju, kao i o stanju obitelji oboljeloga.

Novi Medix: Palijativna medicina i palijativna skrb

Vlada RH usvojila je Strateški plan palijativne skrbi za razdoblje od 2014. do 2016. godine i u tijeku je uspostava sustava palijativne skrbi u našoj zemlji. Možemo se pohvaliti izvrsnim primjerima dobre prakse na svim razinama zdravstvene zaštite, ali se palijativna skrb još uvijek ne razvija ravnomjerno u svim krajevima naše zemlje, niti je u potpunosti implementirana u hrvatski zdravstveni sustav. Vjerujemo u konačnu primjenu toga toliko bitnog i potrebnog interdisciplinarnog koncepta u skrbi o oboljelima, a i ovaj je tematski broj dio naših zajedničkih napora prema tome cilju.

-          iz Uvodnika gostujućih urednica doc. dr. sc. Marijane Braš, dr. med. 1,2,3, Vlaste Vučevac, dr. med.3

Klinika za psihološku medicinu, KBC Zagreb, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu1; Centar za palijativnu medicinu, medicinsku etiku i komunikacijske vještine (CEPAMET) Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu2, Hrvatsko društvo za palijativnu medicinu HLZ-a3

Sadržaj

Osnovni pojmovi o palijativnoj medicini i palijativnoj skrbi - Marijana Braš, Veljko Đorđević, Branka Kandić-Splavski, Vlasta Vučevac

Uspostava sustava palijativne skrbi u Republici Hrvatskoj - Vlasta Vučevac, Julijana Franinović-Marković, Željko Krznarić, Marijana Braš, Veljko Đorđević

Multidisciplinarni tim u palijativnoj skrbi - Lovorka Brajković, Jadranka Pavić, Štefanija Ozimec Vulinec, Irena Grahovac, Olivera Grgić, Nada Kraljević, Mijo Nikić

Palijativna skrb u Istarskoj županiji – mobilni specijalistički palijativni tim - Julijana Franinović Marković, Ante Ivančić, Diego Brumini, Ivo Povrzanović, Tomislav Peharda, Roberta Katačić, Sonja Grozić Živolić

Zbrinjavanje najčešćih simptoma u palijativnoj medicini -Davor Miličić, Petar Kes, Antonio Juretić, Matija Rimac, Ana Planinc-Peraica, Latinka Basara, Miroslav Samaržija, Livia Puljak, Gordana Štirjan Marković, Ana Ljubas, Mirna Vrček, Alenka Sirovec, Cvijeta Mitić, Marijana Braš

Liječenje boli u palijativnoj medicini - Marijana Braš, Antonio Juretić, Branka Kandić-Splavski, Mato Devčić, Marijana Persoli-Gudelj

Klinička prehrana u potpornom liječenju zloćudne bolesti - Željko Krznarić, Darija Vranešić Bender, Dina Ljubas Kelečić

Palijativni tim Specijalne bolnice Sveti Rafael Strmac - Marijana Bogadi, Danijel Tadić, Antonija Pejaković, Marija Delaš, Rebeka Prpić, Olivera Grgić, Marija Babić

Psihijatrijsko/psihološki aspekti u palijativnoj medicini - Marijana Braš, Veljko Đorđević, Robert Marinić, Branka Kandić-Splavski, Igor Filipčić, Sanja Devčić

Komunikacija i komunikacijske vještine u palijativnoj medicini - Marijana Braš, Veljko Đorđević, Lovorka Brajković, Ana Planinc-Peraica, Ranko Stevanović

Uloga obiteljskoga liječnika u zbrinjavanju palijativnog bolesnika - Tanja Pekez Pavliško, Ines Balint

Palijativna skrb u pedijatriji -Diana Butković, Jasminka Stepan Giljević

Palijativna skrb o neurološkim bolesnicima -Nataša Klepac, Lana Maljković, Vlasta Vučevac

Palijativna skrb o oboljelima od Alzheimerove bolesti i drugih demencija -Marija Kušan Jukić, Ninoslav Mimica

Umjetnost u palijativnoj skrbi - Marijana Braš, Veljko Đorđević, Mladen Janjanin, Peruško Bogdanić, Robert Šimrak, Josip Baće, Borna Baletić, Dalibor Cikojević

DOPISNI TEST ZNANJA U SUSTAVU TRAJNE MEDICINSKE IZOBRAZBE

U suradnji s Hrvatskom liječničkom komorom, u sklopu teme broja pripremljen je test znanja od 70 pitanja, namijenjen provjeri stručnosti u postupku trajne medicinske izobrazbe liječnika. Pozitivno riješene testove (najmanje 60% točnih odgovora) HLK boduje sa 7 bodova. Odgovore na pitanja možete poslati isključivo na originalnom obrascu za rješavanje testa iz časopisa (zaokruživanjem jednog od ponuđenih odgovora) najkasnije do 15. srpnja 2016. godine.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Ibuxin RapidPLIVIT total energyOlfen gel
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT D 2000
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: