x
x

Podrška neformalnim njegovateljima osoba starije dobi

  23.12.2023.

Neformalna skrb za starije osobe označava pomoć pruženu od strane članova obitelji članovima koji trebaju pomoć u svakodnevnim aktivnostima, kao što su kupanje, oblačenje, kupovanje namirnica, posjete liječnicima, pripremanje obroka i slično, a uz praktičnu podršku uključuje emocionalnu potporu i pružanje informacija.

Podrška neformalnim njegovateljima osoba starije dobi
Neformalni njegovatelj pojam je koji se odnosi na neplaćene pojedince, najčešće članove obitelji koji skrbe o svom bolesnom članu.

U Zavodu je 13. prosinca 2023. godine održana 223. gerontološka tribina posvećena temi "Podrška neformalnim njegovateljima osoba starije životne dobi".

Tribinu su otvorili voditeljica Službe za javnozdravstvenu gerontologiju, Tanja Ćorić, dr. med. i ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, prof. prim. dr. sc. Branko Kolarić, dr. med.

Tribina je bila posvećena prikazu rezultata Programa "Podrška neformalnim njegovateljima osoba starije životne dobi", kojeg je provela Služba za javnozdravstvenu gerontologiju – Referentni centar Ministarstva zdravstva za zaštitu zdravlja starijih osoba uz financijsku podršku Grada Zagreba.

Neformalna skrb za starije osobe označava pomoć pruženu od strane članova obitelji članovima koji trebaju pomoć u svakodnevnim aktivnostima, kao što su kupanje, oblačenje, kupovanje namirnica, posjete liječnicima, pripremanje obroka i slično, a uz praktičnu podršku uključuje emocionalnu potporu i pružanje informacija. Neformalni njegovatelj pojam je koji se odnosi na neplaćene pojedince, najčešće članove obitelji koji skrbe o svom bolesnom članu. Preuzimanjem uloge neformalnog njegovatelja nužno dolazi do promjena koje mogu drastično utjecati na njihov svakodnevni život.

Kristina Minea Štefančić, mag. med. techn., iz Službe za javnozdravstvenu gerontologiju, u uvodnom predavanju predstavila je rezultate Programa. Kroz suradnju s partnerima koji su i ključni dionici u skrbi za starije osobe osmišljen je edukativni materijal pod nazivom "Vodič za neformalne njegovatelje osoba starije životne dobi". Evaluacija Programa pokazala je visoku kvalitetu i korisnost Vodiča, pružajući specifične informacije koje dodatno obogaćuju sadržaj i povećavaju njegovu korisnost. Time su postavljeni temelji za daljnji razvoj, s ciljem boljeg odgovora na specifične potrebe i pitanja neformalnih njegovatelja.

U sklopu tribine, partneri na Programu, dodatno su obogatili događaj predavanjima koja su se reflektirala na njihovu stručnu ulogu u podršci neformalnim njegovateljima.

Saša Radić, bacc. therap. occup. iz Ustanove za zdravstvenu njegu u kući, s temom predavanja „Mreža podrške iz srca grada“, govorila je o situacijskoj analizi i potrebama i redovnim aktivnostima Ustanove koje primarno obuhvaćaju usluge medicinskih sestara u kući bolesnika, kao i fizikalnu terapiju koja je namijenjena bolesnicima čije stanje zahtjeva dugotrajnu rehabilitaciju.

Suza Valenčak, mag. med. techn. iz Doma zdravlja Zagreb – Zapad, prezentirala je na temu „Uloga patronažne sestre u pružanju podrške neformalnim njegovateljima osoba starije životne dobi“ te primjerima iz prakse približila na koji sve način patronažna sestra pomaže ne samo oboljelima, već i neformalnim njegovateljima u prilagodbi na život s bolešću i postizanje što kvalitetnije razine života.

Koordinatorica volontera Udruge La Verna, Olivera Kapetanović, dipl. soc. radnica, govorila je o značajnoj ulozi volontera u palijativnoj skrbi, koji pružajući podršku teško bolesnima i umirućima kao i neformalnim njegovateljima, obogaćuju njihove živote, ali i svoje vlastite. Udruga snažno djeluje i u području zagovaranja razvoja kvalitetne palijativne skrbi, dostupne svima u Hrvatskoj.

Voditeljica cjelodnevnog boravka Doma za starije osobe Sveti Josip Zagreb, Ana Čizmin Jelinić, univ. bacc. act. soc., predavala je o ulozi socijalne skrbi u podršci neformalnim njegovateljima starijih osoba. Kroz svoje predavanje pojasnila je prava iz socijalne skrbi, dostupne socijalne usluge te pobliže prikazala usluge u sklopu Gerontološkog centra Doma za starije osobe Sveti Josip Zagreb, s naglaskom na cjelodnevni boravak i „Savjetovalište NJEGOS“ namijenjeno neformalnim njegovateljima.

Edukativna tribina je istaknula važnost uloge neformalnih njegovatelja u kontekstu sve brže rastućih trendova deinstitucionalizacije skrbi. Osvijestila je njihovu ključnu ulogu u skrbi za starije osobe te potrebu za prepoznavanjem u sustavima zdravstva i socijalne skrbi. Promjene i izazovi koje proizlaze iz preuzimanja uloge neformalnog njegovatelja trebaju biti na vrijeme prepoznati uz kontinuiranu podršku kako bi se spriječilo iscrpljivanje njegovatelja i narušavanje dinamike obiteljskih odnosa.

Najznačajniji zaključci tribine ukazuju na uspjeh Programa u podršci neformalnim njegovateljima te ističu potrebu za daljnjim razvojem i unapređenjem pristupa, obrazovanja i podrške za ove ključne skrbnike starijih osoba. Ovo je jedno od rijetkih istraživanja na temu potreba neformalnih njegovatelja, stoga je nužno ulagati napore u informiranje o njihovim potrebama i pružiti im podršku, a naročito kada je riječ o skrbi za osobe starije životne dobi koje često nisu funkcionalno sposobne i imaju popratne komorbiditete.

Osnovne informacije potrebne neformalnim njegovateljima na području Grada Zagreba sadržane su u Vodiču za neformalne njegovatelje osoba starije životne dobi koji je dostupan u elektronskoj formi.