x
x

Osobama koje skrbe o starijim osobama potrebna veća podrška liječnika

  28.01.2020.

Osobe koje skrbe o starijim osobama imaju rijetke i nedovoljne kontakte s obiteljskim liječnicima koji pružaju zdravstvenu skrb starijim i nemoćnim osobama.

Osobama koje skrbe o starijim osobama potrebna veća podrška liječnika

Američki istraživači proučili su odgovore na ankete više od 1900 članova obitelji ili drugih pojedinaca koji pružaju skrb starijim osobama. U rezultatima se ističe:

  • više od polovice ispitanika koji skrbe o starijim osobama je izjavilo da u prošloj godini nisu imali kontakt s liječnikom koji u skrbi ima tu staru osobu.
  • među onima koji su imali kontakt s izabranim liječnikom starije osobe, gotovo 90% je izjavilo da ih je ili uvijek slušao ili obično slušao što im je potrebno, međitim, 45% ispitanika je potvrdilo da ih tom prilikom nisu pitali trebaju li kakvu pomoć u skrbi za starije osobe .
  • ljude koji se brinu o osobama s demencijom češće od drugih treba pitati trebaju li pomoć, međutim njih 41% je izjavilo da im nitko nije postavio to pitanje.

U zaključku stoji da je potrebna strategija za bolju potporu obiteljima i njegovateljima koji su glavni izvor pomoći starijim odraslim osobama s fizičkim i/ili kognitivnim ograničenjima.