x
x

Kvaliteta života u starijih osoba

  24.02.2024.

Udio starijeg stanovništva u ukupnoj populaciji značajno se povećava. Demografski podaci Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) predviđaju povećanje udjela starijeg stanovništva u sljedećih 30 godina na 24 % od ukupne populacije.

Kvaliteta života u starijih osoba

Starenje stanovništva rezultat je niza međusobno povezanih čimbenika, poput napretka medicine, tehnologije te gospodarskog i društvenog razvoja. Sukladno navedenom, pitanje osiguravanja kvalitete života starijih osoba od iznimnog je društvenog i socijalnog značaja.

U radu su razrađeni čimbenici koji imaju utjecaj na kvalitetu života osoba starije životne dobi.

Poštovanje etičkih normi u radu sa starijima trebalo bi biti jedan od temeljnih čimbenika percepcije pojma kvalitete života.

Potrebne su brze promjene u zdravstvenim sustavima i službama socijalne skrbi kako bi se osiguralo poboljšanje kvalitete života starijih i njihove dobrobiti. Održavanje kvalitete života ovog dijela populacije ključno je za osiguranje zdrave i društveno aktivne populacije. 

Potrebne su značajne društvene mjere kako bi se poboljšali standardi koji će omogućiti održavanje neovisnosti i autonomije, pozitivno samopoimanje zdravlja, duhovnost, stambenu i financijsku sigurnost koje pridonose kvaliteti života starijih.

Branislava Popović, Tina Zavidić, Nives Radošević Quadranti, Gordana Pelčić