x
x

Otpornost osoba starije životne dobi u svijetu koji se mijenja

  04.10.2022.

Međunarodni dan starijih osoba obilježit će se 11. listopada 2022. u okviru 218. gerontološke tribine pod nazivom Otpornost osoba starije životne dobi u svijetu koji se mijenja. Organizatori događanja su Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar", Služba za javnozdravstvenu gerontologiju, Referentni centar Ministarstva zdravstva za zaštitu zdravlja starijih osoba, u suradnji s Uredom Svjetske zdravstvene organizacije u Republici Hrvatskoj.

Otpornost osoba starije životne dobi u svijetu koji se mijenja

Međunarodni dan starijih osoba obilježava se od 1991. godine, svake godine 1. listopada. Međunarodnim danom proglasila ga je Glavna Skupština Ujedinjenih naroda 14. prosinca 1990. rezolucijom 45/106, s ciljem senzibiliziranja javnosti za potrebe osoba starije životne dobi.

Međunarodni dan starijih osoba 2022. godine obilježava tema „Otpornost osoba starije životne dobi u svijetu koji se mijenja“ (Resilience of Older Persons in a Changing World).

Protekle tri godine donijele su velike promjene u zdravstvenim, socioekonomskim i ekološkim svjetskim sektorima, a posljedice pandemije i klimatskih promjena osjetile su se u svim aspektima društva na globalnoj razini. Ovi učinci su i dalje vrlo značajni, osobito za žene starije životne dobi koje nose teret kumulativnog nepovoljnog položaja.

Ovogodišnja tema Međunarodnog dana starijih osoba osobito ističe značaj otpornosti i  doprinosa žena starije životne dobi u suočavanju s globalnim izazovima te pronalaženju rješenja za održivi razvoj društva (The Resilience and Contributions of Older Women).

U skladu s ciljevima Ujedinjenih naroda povodom Međunarodnog dana starijih osoba 2022. godine potrebno je:

  1. naglasiti otpornost žena starije životne dobi u suočavanju s društvenim, ekonomskim, ekološkim te cjeloživotnim nejednakostima;
  2. osvijestiti važnost prikupljanja podataka razvrstanih po dobi i spolu;
  3. osigurati uključivanje i aktivnosti žena starije životne dobi u područje politike, poštujući jednakost spolova.

Primjena inovativnih, integriranih gerontoloških programa u Desetljeću zdravog starenja (2021.-2030.) predstavlja mogućnosti za unaprjeđenje zaštite zdravlja i poboljšanje kvalitete života rastuće populacije starije životne dobi u kojoj većinu čine upravo žene.