x
x

Ažurirane smjernice Europskog kardiološkog društva za liječenje zatajivanja srca

  01.09.2023.

Ažurirane smjernice Europskog kardiološkog društva za liječenje akutnog i kroničnog zatajivanja srca, objavljeno je u online izdanju časopisa Hrvatskog društva za kliničku farmakologiju i terapiju, e-pharmaca.

Ažurirane smjernice Europskog kardiološkog društva za liječenje zatajivanja srca

Ključne točke koje treba zapamtiti iz ažuriranja Smjernica Europskog kardiološkog društva iz 2021. godine za dijagnostiku i liječenje akutnog i kroničnog zatajivanja srca:

1. Smjernice su ažurirane radi dostupnosti novih dokaza iz kliničkih ispitivanja i metaanaliza.

2. SGLT2 inhibitori (dapagliflozin ili empagliflozin) preporučeni su u bolesnika sa zatajivanjem srca s blago reduciranom ejekcijskom frakcijom (HFmrEF) u svrhu smanjenja rizika za hospitalizaciju zbog zatajivanja srca ili kardiovaskularnu smrt (Stupanj preporuke I, Razina dokaza A).

3. SGLT2 inhibitori (dapagliflozin ili empagliflozin) preporučeni su u bolesnika sa zatajivanjem srca s očuvanom ejekcijskom frakcijom (HFpEF) u svrhu smanjenja rizika za hospitalizaciju zbog zatajivanja srca ili kardiovaskularnu smrt (Stupanj preporuke I, Razina dokaza A).

4. Preporučuje se intenzivirana strategija inicijacije i brze titracije doze dokazano korisnih lijekova prije otpusta iz bolnice te tijekom učestalih kontrola unutar prvih 6 tjedana od hospitalizacije zbog zatajivanja srca, u svrhu smanjenja rizika za rehospitalizaciju ili kardiovaskularnu smrt (Stupanj preporuke I, Razina dokaza B).

5. U bolesnika sa šećernom bolešću tipa 2 i kroničnom bolešću bubrega, SGLT2 inhibitori (dapagliflozin ili empaglifozin) preporučuju se u svrhu redukcije rizika za hospitalizaciju zbog zatajivanja srca ili kardiovaskularnu smrt (Stupanj preporuke I, Razina dokaza A).

6. U bolesnika sa šećernom bolešću tipa 2 i kroničnom bolešću bubrega, finerenon se preporučuje u svrhu redukcije rizika za hospitalizaciju zbog zatajivanja srca (Stupanj preporuke I, Razina dokaza A). Finerenon nije dostupan u Hrvatskoj.

7. Intravenska nadoknada željeza preporučuje se u simptomatskih bolesnika sa zatajivanjem srca s reduciranom i minimalno reduciranom ejekcijskom frakcijom (HFrEF, HFmrEF) u svrhu ublažavanja simptoma zatajivanja srca i poboljšanja kvalitete života (Stupanj preporuke I, Razina dokaza A).

8. Preporučuje se razmotriti intravensku nadoknadu željeza primjenom željezo karboksimaltoze ili željezo derisomaltoze u simptomatskih bolesnika s HFrEF i HFmrEF te deficijencijom željeza, u svrhu smanjenja rizika za hospitalizaciju zbog zatajivanja srca (Stupanj preporuke IIa, Razina dokaza A).

Izvor:

Theresa A McDonagh, i suradnici, 2023 Focused Update of the 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure: Developed by the task force for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure of the European Society of Cardiology (ESC) With the special contribution of the Heart Failure Association (HFA) of the ESC, European Heart Journal, 2023; ehad195, https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehad195

Cijeli članak: e-pharmaca

VEZANI SADRŽAJ > <