x
x

Nova knjižica za bolesnike: Moja Putovnica za liječenje zatajivanja srca

  27.11.2014.

Hrvatsko kardiološko društvo i Hrvatska kuća srca objavili su knjižicu za bolesnike pod nazivom "Moja Putovnica za liječenje zatajivanja srca". To je knjižica koje bolesniku pruža osnovne informacije o bolesti i omogućuje aktivnu ulogu u liječenju. Uz pridržavanje uzimanja propisane terapije, bolesnik može bilježiti i pratiti ključne podatke kao što su tjelesna težina, arterijski tlak, frekvencija srca, simptomi i sl.

Nova knjižica za bolesnike: Moja Putovnica za liječenje zatajivanja srca
Potrebno je dodatno educirati sve profile zdravstvenih djelatnika za zbrinjavanje zatajivanje srca, a poglavito prvostupnice sestrinstva koje mogu imati važnu ulogu u terapijskoj edukaciji i praćenju bolesnika s kroničnim zatajivanjem srca.

Udruga za zatajivanje srca Europskog kardiološkog društva je razvila program za globalno podizanje svijesti o zatajivanju srca. Koji su razlozi za to? Zatajivanje srca je kompleksan sindrom, svijest o bolesti je vrlo niska u cijelom svijetu, prevalencija zatajivanja srca će značajno porasti u idućih 20 do 30 godina, a zatajivanje srca se može prevenirati i liječiti. Cilj ovog programa je izgraditi zajednički pristup u Europi u podizanju svijesti o zatajivanju srca. To je jasan poziv na akciju nositeljima zdravstvenih osiguranja, zdravstenim djelatnicima, bolesnicima, lokalnim zajednicama i organizacijama da učinkovitije preveniraju i optimiziraju liječenje zatajivanja srca.

Više o EU programu možete pronaći na linku: http://www.escardio.org/communities/HFA/Pages/global-heart-failure-awareness-programme.aspx
Preuzimanje knjige Heart failure: preventing disease and death worldwide moguće je s inka: 

http://www.escardio.org/communities/HFA/Documents/WHFA-whitepaper-15-May-14.pdf?hot=highlighton

Za poboljšanje kliničkih ishoda bolesnika sa zatajivanjem srca i smanjenje troškova rehospitalizacije potrebno je učiniti slijedeće:

  • Prije otpusta iz bolnice uvesti terapiju koju preporučuju smjernice
  • Osigurati kontrolni pregled nekoliko tjedana nakon otpusta iz bolnice
  • Educirati bolesnika o bolesti i važnosti adherencije na propisanu terapiju

Da bi to postigli treba izraditi i usvojiti bolničke protokole za liječenje zatajivanja srca, olakšati praćenje bolesnika korištenjem informatičkih sustava, organizirati ambulante za zatajivanje srca. Nadalje, potrebno je dodatno educirati sve profile zdravstvenih djelatnika za zbrinjavanje zatajivanje srca, a poglavito prvostupnice sestrinstva koje mogu imati važnu ulogu u terapijskoj edukaciji i praćenju bolesnika s kroničnim zatajivanjem srca.

Stranica za pacijente: http://www.heartfailurematters.org/en_GB 
Moja putovnica za liječenje zatajivanja srca – pdf (1.31 MB)

VEZANI SADRŽAJ > <