x
x

Povezanost e-cigareta i zatajivanja srca

  17.04.2024.

Osobe koje su ikada koristile e-cigarete imaju veći rizik od zatajivanja srca u usporedbi s onima koji ih nikada nisu koristili.

Povezanost e-cigareta i zatajivanja srca

Autori su procijenili podatke iz anketa i elektroničkih zdravstvenih kartona za 175.667 osoba koji su bili dio studije All of Us, velike nacionalne studije odraslih u SAD-u koja je imala za cilj dobiti uvid u vezu između upotrebe e-cigareta i novo dijagnosticiranih zatajivanja srca. Istraživači su otkrili da su pojedinci koji su prijavili da su ikada koristili e-cigarete imali 19 % veći rizik od razvoja zatajivanja srca u usporedbi s onima koji ih nikada nisu koristili. Ovaj povećani rizik bio je značajan samo za osobe sa zatajivanjem srca s očuvanom ejekcijskom frakcijom.

Ova otkrića upućuju na to da e-cigarete nisu tako sigurne kao što se prije mislilo. Trebalo bi nastojati smanjiti njihovu uporabu i to osobito među mladima. Potrebno je učiniti sveobuhvatniji pregled uporabe supstanci i raspitati se o upotrebi e-cigareta. Pacijente treba upoznati i s ovim novim spoznajama o povezanosti e-cigareta i zatajivanja srca kao i s potvrđenim drugim zdravstvenim stanjima.

Elektroničke ili e-cigarete su najčešći oblik i proizvod iz grupe sustava elektroničke dostave nikotina (engl. Electronic Nicotine Delivery Systems, ENDS).