x
x

Smanjenje unosa soli i kronično zatajivanje srca

  09.02.2023.

Neki ishodi kod bolesnika s kroničnim zatajnivanjem srca mogu se poboljšati s prehranom s niskim udjelom natrija. Baza dokaza o prehrambenim intervencijama kod zatajivanja srca (HF) bila je nepotpuna što je potaknulo istraživače da provedu ispitivanje SODIUM-HF na 26 lokacija u 6 zemalja (NCT02012179).

Smanjenje unosa soli i kronično zatajivanje srca

U studiju je uključeno 806 odraslih osoba s kroničnim zatajivanjem srca (medijan dobi, 67 godina; 33% žena) koji su randomizirani u ispitivanu skupinu i liječeni prema smjernicama uz dijetu s niskim udjelom natrija (<1500 mg/dan) ili u kontrolnu s uobičajenom skrbi. Primarni kompozitni ishod bio je hospitalizacija povezana s kardiovaskularnim bolestima, posjet hitnoj službi povezan s kardiovaskularnim bolestima ili smrt iz bilo kojeg uzroka unutar 12 mjeseci.

Medijan unosa natrija (samoprocjena) smanjio se s 2286 mg/dan na 1658 mg/dan u intervencijskoj skupini i s 2119 mg/dan na 2073 mg/dan u kontrolnoj skupini. Nakon 12 mjeseci, primarni ishod, njegove komponente i rezultati testa 6-minutnog hoda nisu se značajno razlikovali između skupina s niskim unosom natrija i onih s uobičajenom njegom, čak ni nakon prilagodbe za početne karakteristike pacijenata. Međutim, dijeta s niskim udjelom natrija bila je povezana s malim poboljšanjima u kvaliteti života i HF klasi New York Heart Association.

Ovo kontrolirano randomizirano kliničko ispitivanje promijenilo je naše gledište o ograničenju primjene soli u bolesnika s kroničnim zatajivanjem srca (HF).