x
x

Godina 2021. u kardiovaskularnoj medicini: zatajivanje srca i kardiomiopatije

  22.04.2022.

U ovome članku sažeto je prikazan znatan napredak koji je postignut u 2021. godini glede postavljanja dijagnoze i liječenja zatajivanja srca, posebice usmjereno na članke objavljene u časopisima European Heart Journal i European Journal of Heart Failure.

Godina 2021. u kardiovaskularnoj medicini: zatajivanje srca i kardiomiopatije

U 2021.godini objavljena je Univerzalna definicija i klasifikacija zatajivanja srca (HF) koja HF definira kao klinički sindrom sa simptomima i/ili znakovima koje uzrokuje poremećaj srca i potvrđen povišenim vrijednostima natrijuretskog peptida ili objektivnim pokazateljima kongestije. Ova definicija i klasifikacija HF-a sa sniženom ejekcijskom frakcijom (HFrEF), blago sniženom, i HF-a s očuvanom ejekcijskom frakcijom (HFpEF) u skladu je sa Smjernicama Europskog kardiološkog društva (ESC) za HF. Među ostalim novim preporukama, te su smjernice dale klasu I. preporuke za uporabu inhibitora natrij-glukoza kotransportera 2 (SGLT2) dafagliglozina i emfagliflozina u bolesnika s HFrEFom. Kao prva terapija utemeljena na dokazima za HFpEF, u istraživanju EMPORER-Preserved, empagliflozin je smanjio zajednički ishod kardiovaskularne smrti i hospitalizacija zbog HF-a. Više radova u 2021. godini pridonijelo je novom i cjelovitom pristupu liječenju HF-a, posebice sakubitril/valsartan, SGLT2 inhibitori, antagonisti mineralokortikosteroidnih receptora, željezove karboksimaltoze, aktivatori solubilne gvanilat ciklaze i aktivatora srčanog miozina. U bolesnika hospitaliziranih zbog bolesti COVID-19, akutni HF i oštećenje miokarda vrlo su česti, dok su miokarditis i dugotrajna oštećenja srca prilično rijetka pojava.

Johann Bauersachs, Rudolf A. de Boer, JoAnn Lindenfeld, Biykem Bozkurt