x
x

Recept za aerobnu tjelesnu aktivnost u kardiovaskularnoj rehabilitaciji

  18.10.2023.

Recept za aerobne vježbe u kardiološkoj rehabilitaciji propisuje se na temelju frekvencije srca nakon provedenog testa razgovora (Talk test) i testa hodanja od 6 minuta (6MWT), objavljeno je u časopisu Arquivos Brasileiros de Cardiologia.

Recept za aerobnu tjelesnu aktivnost u kardiovaskularnoj rehabilitaciji

Glavni cilj kardiovaskularne rehabilitacije je pomoću aerobnih vježbi poboljšati kardiorespiratornu kondiciju. Opća preporuka za tjelesnu aktivnost, prema Brazilskom kardiološkom društvu, je 150 minuta tjedno podijeljeno u 3 do 5 puta tjedno. Cilj propisane tjelesne aktivnosti je smanjiti vrijednosti arterijskog krvnog tlaka, rizik od kardiovaskularnih događaja i rizik od smrtnosti kod kardiovaskularnih bolesnika.

Test kardiopulmonalnog opterećenja je referentni test za procjenu kardiorespiratorne funkcije i propisivanje intenziteta aerobnih vježbi. Test omogućuje identifikaciju najboljih i preporučenih varijabli, kao što su maksimalni unos kisika, radno opterećenje, maksimalna frekvencija srca, ventilacijski – aerobni prag i ostali.

"Test razgovora" (Talk test) je jednostavno mjerilo intenziteta vježbanja. Intenzitet tjelovježbe smatra se "umjerenim" ako osoba može razgovarati ili "energičnim" ako osoba mora zastati radi uzimanja daha tijekom razgovora.

Iako je Talk Test (TT) pouzdan i jeftin test, njegova je uporaba za propisivanje aerobnih vježbi još uvijek je ograničena.

U ovom istraživanju analizirana je frekvencija srca za vrijeme TT-a i na vrhu testa 6-minutnog hoda (6MWT) kao parametar za propisivanje aerobne vježbe u usporedbi s frekvencijom srca na prvom i drugom ventilacijskom pragu (VT1 i VT2 ) kardiopulmonalnog testa opterećenja.

Osobe s kardiovaskularnim bolestima sudjelovale su u trodnevnoj procjeni: 1) anamneza i kardiovaskularni test opeterećenja; 2) 6MWT; i 3) TT.

Istraživanje je obuhvatilo 22 kardiološka bolesnika (13 muškaraca, 61 ± 8 godina). Rezultati istraživanja sugeriraju da bi TT mogao biti alternativa u propisivanju aerobnih vježbi, osobito u sredinama u kojima su ograničeni resursi.

U istraživanju je dokazana korelacija između TT stadija i kardiopulmorarnog testa opterećenja što pokazuje njegovu korist u propisivanju aerobnih vježbi.

Dodatno, 6MWT, iako je manje prikladan, ostaje troškovno učinkovita opcija jer pruža vrijedne kliničke informacije u rehabilitaciji srca.

VEZANI SADRŽAJ > <