x
x

Kognitivni trening pomoću virtualne stvarnosti u liječenju žena s depresijom

  26.10.2023.

Individualni program kognitivnog treninga pomoću virtualne stvarnosti na kognitivnu funkciju i simptome depresije kod žena srednje dobi istražen je u randomiziranom kontroliranom ispitivanju i objavljen u časopisu JMIR Mental Health.

Kognitivni trening pomoću virtualne stvarnosti u liječenju žena s depresijom

U ovom randomiziranom kontroliranom ispitivanju, istraživači su ispitali učinak individualnih programa kognitivnog treninga pomoću virtualne stvarnosti na kognitivnu funkciju i simptome depresije kod žena srednje dobi. Ukupno je 160 žena podijeljeno u dvije skupine: skupinu koja je imala trening pomoću virtualne stvarnosti i kontrolnu na placebu.

Trening pomoću virtualne stvarnosti uključivao je 12 sesija od po 30 minuta, tijekom kojih su žene sudjelovale u zadacima koji su stimulirali različite kognitivne procese, kao što su pamćenje, pažnja i izvršna funkcija. Placebo trening je uključivao uobičajene aktivnosti.

Rezultati su pokazali da je trening pomoću virtualne stvarnosti značajno poboljšao kognitivnu funkciju u odnosu na placebo trening. Žene u ispitivanoj skupini su imale značajna poboljšanja pamćenja, pažnje i izvršnih funkcija. Osim toga, trening pomoću virtualne stvarnosti je značajno smanjio simptome depresije u odnosu na kontrolnu grupu.

Ograničenje studije je što je istraživanje provedeno na relativno malom uzorku žena srednje dob tako da su potrebna daljnja istraživanja kako bi se potvrdili rezultati na većim uzorcima i u drugim populacijama.

Istraživanje bi moglo potaknuti individualne programe kognitivnog treninga pomoću virtualne stvarnosti kako bi se poboljšale kognitivne sposobnosti žena srednje dobi i smanjili simptomi depresije.