x
x

Videokonzultacije u općoj medicini nisu zaživjele nakon pandemije

  24.05.2023.

Videokonzultacije su uvedene u opću praksu u mnogim zemljama nakon pandemije COVID-19 kao rješenje za pružanje zdravstvene skrbi na daljinu. Pretpostavljalo se da će videokonzultacije naći široku primjenu u općoj praksi i nakon pandemije COVID-19. Međutim, stope usvajanja ove prakse i dalje su male u zemljama sjeverne Europe. Vjerojatno među liječnicima opće prakse i drugim osobljem postoje određene prepreke u provedbi videokonzultacija.

Videokonzultacije u općoj medicini nisu zaživjele nakon pandemije

U radu objavljenom u Journal of Medical Internet Reserach istraživači su koristili komparativni pristup i obradili sličnosti i razlike u uvjetima provedbe videokonzultacija u 5 okruženja opće prakse u sjevernoeuropskim zemljama.

Istražili su koje se prepreke mogu stvoriti pri korištenju videokonultacija u okviru obiteljske medicine. Autori su se okupili na međudisciplinarnom seminaru u svibnju 2022. zajedno s istraživačima i kliničarima iz 5 sjevernoeuropskih zemalja koji su stručnjaci za digitalnu skrb u općoj praksi. U radu su prikazana stajališta proizašla iz dijaloga s tog seminara. Autori su razmotrili prepreke u okruženju opće prakse u sjevernoeuropskim zemljama, kao što je nedostatak tehnološke i financijske potpore za liječnike opće prakse. Ta potpora je ključna za usvajanje metode videokonzultacije u narednim godinama. Nadalje, postoji potreba za daljnjim istraživanjem nekih drugih elemenata kao što su profesionalne norme i vrijednosti te kako su usvojene metode videokonzultacija među liječnicima opće medicine.