x
x

HZZO: pacijenti se žale na nedostupnost obiteljskih liječnika

  08.02.2022.

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) je u siječnju zaprimio dvostruko više email prijava pacijenata koji se žale na nedostupnost obiteljskih liječnika.

HZZO: pacijenti se žale na nedostupnost obiteljskih liječnika

HZZO je zbog toga postupao po dvostruko više pritužbi od prosjeka za posljednja tri mjeseca prošle godine.

Zbog čestih prigovora pacijenta na uspostavu kontakta s ordinacijama osobno, putem telefona, elektroničkom poštom ili na druge načine, početkom studenoga 2020. godine, u jeku epidemije koronavirusa koja je otežala dostupnost zdravstvene zaštite, otvorena je e-mail adresa "zovem doktora".

U proteklom razdoblju HZZO je zaprimio 2697 emailova s pritužbama pacijenata kojima njihovi obiteljski liječnici ne odgovaraju na telefonski poziv, a u 928 slučajeva ocijenjena je osnovanost pritužbe na otežanu dostupnost odnosno nemogućnost uspostavljanja pravovremenog kontakta s ordinacijama obiteljske zaštite.

Nakon zaprimljene pritužbe zaposlenici Zavoda odmah provjere navode iz predstavki, stupaju u kontakt s ordinacijama (telefonski ili putem elektroničke pošte), obavještavaju doktora-nositelja tima o potrebi povratnog poziva prema pacijentu, te o utvrđenom obavještavaju pacijenta koji je poslao pritužbu.

U slučaju ponavljanja prijava pojedinog obiteljskog liječnika i u slučaju sumnje u težu povredu ugovornih obveza provodi se kontrola ordinacije koja ima ugovor s HZZO-om.

Od uspostave e-mail adrese "zovem doktora" do 31. siječnja 2022. HZZO je proveo ukupno 29 kontrola u ordinacijama i izrekao 11 ugovornih mjera.

Izrečeno je osam pisanih opomena, jedna pisana opomena i novčana kazna od 1000 kuna, jedna pisana opomenu uz umanjenje 10% mjesečnog iznosa ordinaciji, te jedna opomena pred raskid ugovora uz novčanu kaznu od 3000 kuna.

U tijeku je provođenje još nekoliko kontrola s mogućim izricanjem ugovorom predviđenih mjera.

Pacijenti prigovor mogu poslati na e-mail adresu zovem.doktora@hzzo.hr.

U prigovoru je potrebno navesti osobne podatke (ime i prezime, OIB i telefon za kontakt), te ime i prezime izabranog doktora na kojeg se pacijent žali.

Bez navedenih podataka HZZO neće moći postupiti, odnosno stupiti u kontakt s doktorom primarne zdravstvene zaštite i pomoći u žurnom rješavanju problema.

Izvor: Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, www.hzzo.hr