x
x

Europska zdravstvena anketa: Iskustvo pacijenata

  03.03.2022.

Zdravstvena skrb koja je usmjerena pacijentu ima sve veći značaj u zdravstvenim politikama. Mjerenje i praćenje iskustva pacijenata (eng. Patient-Reported Experience Measures, PREMS) od značaja je radi procjena i poboljšanja zdravstvene politike. U pojedinim zemljama iskustvo pacijenata mjeri se pomoću različitih anketa na nacionalnoj razini.

Europska zdravstvena anketa: Iskustvo pacijenata

Kvantitativnim testiranjem pitanja vezano uz iskustvo pacijenta prilikom korištenja zdravstvene zaštite u ordinacijama opće/obiteljske medicine i specijalističko-konzilijarnim ordinacijama dobiveni su podaci na reprezentativnom uzorku za Republiku Hrvatsku. Testiranje ovog modula provedeno je u okviru EUROSTAT-ovog projekta koji je proveden u razdoblju od 01. prosinca 2018. do 30. rujna 2020. i sufinanciran je sredstvima Europske unije.

U dvoetapni stratificirani uzorak odabrano je 3.600 kućanstava s područja Hrvatske iz kojih su anketirani svi pojedinci koji su u trenutku anketiranja imali minimalno 15 navršenih godina, ukoliko su pristali na anketiranje. Ukupno je odgovorilo 5.446 ispitanika. Prema rezultatima Europske zdravstvene ankete val 3, liječnika opće/obiteljske medicine radi svojih potreba konzultiralo je 74,6% stanovnika prije manje od 12 mjeseci, 24% prije 12 mjeseci ili više, a 1,4% stanovnika nikada. S liječnikom specijalistom radi svojih potreba konzultiralo se prije manje od 12 mjeseci 47% stanovnika. Na pitanja vezano uz iskustvo pacijenata prilikom korištenja zdravstvene zaštite odgovarale su samo osobe koje su posjetili liječnika opće/obiteljske medicine i/ili liječnika specijalista prije manje od 12 mjeseci.

Dovoljno vremena provedeno s pacijentom

Velika većina pacijenata koji su izvijestili o svojem iskustvu tijekom zadnjeg posjeta liječniku opće/obiteljske medicine, smatrala je da je njihov liječnik opće/obiteljske medicine proveo dovoljno vremena s njima: 70,1% smatralo je da je s njima definitivno proveo dovoljno vremena, a 24,1% da je s njima u određenoj mjeri proveo dovoljno vremena. Onih koji su nezadovoljni količinom vremena koju je njihov liječnik opće/obiteljske medicine proveo s njima, znatno je manje: 4,7% je smatralo da s njima nije proveo baš dovoljno vremena, a 1,1% da definitivno s njima nije proveo dovoljno vremena.

Objašnjenje na način da je pacijentu lako razumjeti

Velika većina pacijenata koji su izvijestili o svojem iskustvu tijekom zadnjeg posjeta liječniku opće/obiteljske medicine, smatrala je da im je njihov liječnik opće/obiteljske medicine sve objasnio na način da je bilo lako razumjeti: 73,3% smatralo je da im je definitivno sve objasnio na način da je bilo lako razumjeti, a 20,7% da im je u određenoj mjeri sve objasnio na način da je bilo lako razumjeti. Onih koji su nezadovoljni načinom na koji im je njihov liječnik opće/obiteljske medicine sve objasnio, znatno je manje: 4,4% je smatralo da im nije baš sve objasnio na način da je bilo lako razumjeti, a 1,0% da im definitivno nije sve objasnio na način da je bilo lako razumjeti.

Velika većina pacijenata koji su izvijestili o svojem iskustvu tijekom zadnjeg posjeta liječniku opće/obiteljske medicine, smatrala je da su mogli postaviti pitanja o svom zdravstvenom problemu i da ih je njihov liječnik opće/obiteljske medicine uključio u onoj mjeri u kojoj su to htjeli u donošenje odluke o liječenju i njezi.

Cijelo izvješće možete potražiti na stranicama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.