x
x

Razmišljamo li o utjecaju na okoliš prilikom odabira inhalera?

  03.05.2022.

Prilikom propisivanja lijekova u liječenju astme i KOPB-a, liječnik razmatra ne samo odabir lijekova, već i prikladni inhaler za bolesnika. Korištenjem DPI uređaja na godišnjoj razini stvara se približno 13 do 27 kg ekvivalenta CO2, dok se primjenom pMDI inhalera stvara čak do 238 kg ekvivalenta CO2, za samo jednog bolesnika.

Razmišljamo li o utjecaju na okoliš prilikom odabira inhalera?
Inhaleri suhog praha (DPI) ne koriste potisne plinove i imaju znatno manji potencijal za globalno zatopljenje, proizvodeći 20 g CO2 ekvivalenta (CO2eq) po dozi u usporedbi s 500g CO2eq za neke inhalere s odmjerenom dozom pod tlakom (pMDI).

Još prije 35 godina, 1987. potpisan je Montrealski protokol. Glavni cilj Montrealskog protokola je zaštita ozonskog omotača, pri čemu je pažnja u početku bila usredotočena na štetne tvari s većim potencijalom oštećenja ozonskog omotača, uključujući i CFC-ove (klorofluorougljici). Dotadašnji potisni plin, CFC, u inhalerima, zamijenjen je s HFC-ima (hidrofluorougljici) poznatijima i kao HFA (hidrofluoroalkani), jer su ekološki prihvatljiviji. Unatoč činjenici da hidrofluorougljici (HFC) nemaju učinak na ozonski omotač, imaju itekako snažni staklenički učinak i mogu doprinijeti globalnom zatopljenju.

Dostupni podaci pokazuju značajnu razlika između inhalera suhoga praha (DPI) i inhalera aerosola (pMDI / BAI) i to zbog odsutnosti HFC potisnog plina. DPI uređaji imaju nisku emisiju stakleničkih plinova u usporedbi s drugim inhalerima.

Inhaleri suhog praha (DPI) ne koriste potisne plinove i imaju znatno manji potencijal za globalno zatopljenje, proizvodeći 20 g COekvivalenta (CO2eq) po dozi u usporedbi s 500g CO2eq za neke inhalere s odmjerenom dozom pod tlakom (pMDI).

Inhaleri koji se aktiviraju disanjem (BAI) sadrže iste pogonske tvari kao pMDI, pa procijenjena emisija stakleničkih plinova za pMDI može se ekstrapolirati i na BAI.

S druge strane, Respimat je inhaler fine maglice (SMI) koji ne sadrži potisne plinove, pa tako ima nižu emisiju stakleničkih plinova (engl. carbon footprint) od pMDI i BAI.

Upotreba pMDI u Engleskoj odgovorna je za gotovo 1 milijun tona ekvivalenta CO2 godišnje. Imajući to na umu, općenito se preferiraju inhaleri suhog praha ili inhaleri fine maglice, osim ako ne postoji specifičan razlog da pojedinac zahtijeva pMDI ili BAI.

Korištenjem DPI uređaja na godišnjoj razini stvara se približno 13 do 27 kg ekvivalenta CO2, dok se primjenom pMDI inhalera stvara čak do 238 kg ekvivalenta CO2za samo jednog bolesnika.

Kada to usporedimo s razinom prijeđenih kilometara s automobilom, koristeći DPI s najvećim brojem udaha, stvara se jednako ekvivalenta CO2 kao što nastane kada vozilom prijeđemo do 151 km (relacija Zagreb – Rijeka), dok koristeći pMDI s najvećim brojem udaha, stvaramo emisiju stakleničkih plinova koju stvori automobil kad prijeđe do 1324 km (relacija Zagreb – Amsterdam).

VEZANI SADRŽAJ > <