x
x

Kontrola astme i KOPB-a primjenom ICS/LABA kombinacije: SPRINT studija

  21.01.2020.

Prethodne studije otkrile su da je suboptimalna kontrola simptoma česta među bolesnicima s astmom i kroničnom opstruktivnom plućnom bolešću (KOPB). Studija SPRINT faze IV provedena je u 10 europskih zemalja kako bi se procijenila kontrola astme i simptoma u bolesnika s KOPB-om koji su liječenih fiksnom kombinacijom inhalacijskih kortikosteroida (ICS) i) i beta-agonistima dugog djelovanja (LABA).

Kontrola astme i KOPB-a primjenom ICS/LABA kombinacije: SPRINT studija

SPRINT studija je uključila 1101 bolesnika s astmom i 560 bolesnika s KOPB-om; svi su bili podvrgnuti liječenju ICS/LABA kombinacijom i to različitim inhalerima.

Nakon tromjesečne terapije na rutinskom kontrolnom pregledu praćen je učinak ICS/LABA kombinacije. Kontrola astme definirana je kao rezultat provjere testa u bolesnika s astmom ACT > 19. (engl. Asthma Control Test - ACT) .

Upitnik za procjenu kronične opstruktivne plućne bolesti je bio CAT test (engl. COPD Assessment Test), s CAT-om <10 koji definira nisko opterećenje simptoma KOPB-a.

Među bolesnicima koji su koristili bilo koji inhaler s ICS/LABA kombinacijom, u skupini bolesnika s astmom 62% je postiglo kontrolu bolesti (rezultat ACT-a> 19), a 16% bolesnika s KOPB-om imalo je nisko opterećenje simptoma (ocjena CAT <10).

CAT (COPD Assessment Test, 2009), osmišljen je sa svrhom da se prebrode nedostaci starijih upi tnika koji mjere utjecaj KOPB-a na kvalitetu života. Radi se o kratkom, jednostavnom i valjanom upitniku koji na objektivan način mjeri kvalitetu bolesnikova života. Razvijen je primjenom modernih psihometrijskih i statističkih tehnika kako bi se osiguralo da pojedinosti sadržane u upitniku mjere utjecaj KOPB-a na točan i pouzdan način. Razvoj CAT-a uključio je konzultacije s velikim brojem pacijenata u svakoj fazi bolesti. Obuhvaća široki spektar utjecaja kronične opstruktivne plućne bolesti uključujući kašalj, iskašljaj, simptome na prsnom košu, ograničenje aktivnosti, spavanje, zamor i psihološki status te na taj način osigurava holističko mjerenje zdravstvenog statusa. Rezultati za pojedine stavke u upitniku pružaju uvid u to kakav je utjecaj pojedinih komponenata KOPB-a na kvalitetu života te uvid u problematična područja koja se mogu dalje istraživati i prema njima usmjeriti i poboljšati intervencija. Time omogućuje bolju komunikaciju u odnosu bolesnika i zdravstvenih djelatnika te zajedničko razumijevanje utjecaja bolesti na kvalitetu života. Rezultat CAT-a treba se razmatrati u kontekstu drugih informacija kao što su: FEV1, učestalost egzacerbacija i postojanje komorbiditeta. Kod bolesnika koji imaju veću opstrukciju i učestale egzacerbacije očekuje se veći zbroj bodova nego kod bolesnika s umjerenom bolesti.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Plivit C 1000 PlusAndol PROMaxirino
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT total energy
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: