x
x

Kako poboljšati adherenciju u bolesnika s inhalacijskom terapijom?

  Prof. dr. sc. Sanja Popović Grle, dr. med., specijalist pulmolog

  30.10.2017.

Checkhaler i lepeza inhalera – korisni alati za poboljšanje adherencije kod bolesnika s inhalacijskom terapijom

Kako poboljšati adherenciju u bolesnika s inhalacijskom terapijom?

Prednosti korištenja inhalacijskih lijekova

Astma i kronična opstruktivna plućna bolest (KOPB) bolesti su dišnih putova, cjevčica koje vode zrak od usta do dišnih mjehurića u plućima, te unose kisik u organizam. Promjer dišnih putova smanjuje se zbog upale, stezanja mišića i stvaranja sluzi u osoba koje imaju astmu ili KOPB, stvarajući „opstrukciju“ – smetnju protoku zraka. Lijekovi za ove bolesti mogu se primijeniti izravno u bolesni organi (bronhe i pluća). Unošenje čestica lijeka iz inhalera direktno u dišne putove zajedno sa zrakom predstavlja veliku prednost, jer se na mjestu gdje je prisutan problem (bronhi) postiže visoka koncentracija lijeka, a mimoilaze se ostali organi, te je rizik od nuspojava znatno manji. 

Vrste inhalera

Lijekovi za astmu i KOPB nalaze se u različitim oblicima inhalera, pomagala za aplikaciju lijeka u bronhe. Postoji grupa inhalera s potisnim plinom (MDI), sa suhim praškom (DPI), te inhaleri najnovije generacije s finom maglicom (SMI). Svaki od inhalera sadržava neki lijek, bilo iz skupine bronhodilatatora (koji proširuju dišne putove), bilo iz skupine inhalacijskih kortikosteroida (koji liječe upalu), bilo neku od kombinacija navedenih lijekova. 

Pravilna tehnika inhalacije lijeka je ključna za liječenje

Potrebno je izvježbati pravilnu tehniku inhalacije lijeka od skidanja poklopca, izdisanja zraka radi pražnjenja pluća kako bi se oslobodio prostor za udah novog zraka s lijekom, aktiviranja inhalera u odgovarajućem trenutku neposredno nakon početka udisanja, usisavanja lijeka u pluća dovoljno dugačkim i dovoljno snažnim udahom, uz dovoljno dugo zadržavanje daha nakon udaha, odlaganja lijeka do sljedećeg doziranja...

Ključno je međutim da lijek stigne (dopre ) do malih dišnih putova,duboko u pluća, gdje se odvija bolest. Za to je najvažnija tehnika inhalacije lijeka. Naime, svaki od navedenih podvrsta inhalera zahtjeva nešto drugačiju tehniku inhaliranja. Lijekovi MDI (sprejevi) trebaju se udisati sporo i polagano (dulje vrijeme), dok je lijekove DPI inhalera potrebno udahnuti brzo velikom snagom (kraće vrijeme). Zbog toga pravilnu tehniku inhalacije lijeka treba znati dobro pokazati bolesnoj osobi, a potom izvježbati pravilnu tehniku inhalacije lijeka.

Najvažniji dio pravilne tehnike inhalacije lijeka je potpuni izdah prije udaha lijeka iz inahalera – potrebno je isprazniti pluća, kako bi se oslobodio prostor za novi zrak iz jakog udaha u kojem će biti pomiješane čestice lijeka. Također, svaki inhaler ima poseban način aktiviranja i pripreme lijeka za udisanje. Zato treba uhvatiti „grif“ – točan način postupanja s inhalerom, kako bi se svi koraci za udisanje lijeka izveli na točan način (od skidanja poklopca, izdisanja zraka radi pražnjenja pluća kako bi se oslobodio prostor za udah novog zraka s lijekom, aktiviranja inhalera u odgovarajućem trenutku neposredno nakon početka udisanja, usisavanja lijeka u pluća dovoljno dugačkim i dovoljno snažnim udahom, uz dovoljno dugo zadržavanje daha nakon udaha, odlaganja lijeka do sljedećeg doziranja itd).

Provjera inhalacijske tehnike potrebna barem 1x godišnje

Osobe koje nisu vježbale tehniku inhaliranja lijeka iz inhalera pod stručnim vodstvom dulje od godine dana, imaju znatno veću vjerojatnost da će im biti potrebna hitna intervencija zbog teškog disanja i egzacerbacije astme ili KOPB.

Čak i osobe koje su dobro savladale tehniku inhaliranja na početku, s vremenom su sklone činiti „sistemsku grešku“ u načinu uzimanja lijeka. Istraživanja su pokazala da osobe koje nisu vježbale tehniku inhaliranja lijeka iz inhalera pod stručnim vodstvom dulje od godine dana, imaju znatno veću vjerojatnost da će im biti potrebna hitna intervencija zbog teškog disanja i egzacerbacije astme ili KOPB. Zbog tako velike važnosti kvalitetnog udisanja lijeka za održavanje kontrole astme i KOPB, sprječavanje pogoršanja, odgodu invaliditeta,nužno je povremeno provjeravati tehniku inhaliranja lijeka kod naših bolesnika s astmom i KOPB-om, a najmanje 1x godišnje.

Tko može provesti provjeru tehnike inhalacije lijeka?

Provjeru tehnike inhalacije lijeka mogu napraviti bilo liječnik obiteljske medicine u svojoj ordinaciji, bilo liječnik pulmolog tijekom pregleda u bolnici, ili farmaceut u ljekarni pri izdavanju lijeka. Često su liječnici preopterećeni s brojem bolesnika, ili drugim stručnim obvezama, pa se dogodi da provjera tehnike inhalacije promakne. 

Checkhaler – jednostavni alat za provođenje trostruke provjere tehnike inhalacije lijeka!

Zbog toga je radna skupina Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za primijenjenu farmaciju i farmakologiju, zajedno s liječnicima specijalistima pulmolozima Kliničkog bolničkog centra Zagreb, Klinike za plućne bolesti Jordanovac, liječnicima obiteljske medicine i sa stručnjacima Programa za suradnju s Udrugama bolesnika Pliva / Teva, u Projektu „Adherencija kod bolesnika s inhalacijskom terapijom“ dogovorila da svaka osoba s astmom ili KOPB ima karticu (veličine zdravstvene iskaznice), koju smo nazvali Checkhaler. U Checkhaler bi se upisao datum provjere i/ili treninga pravilnog uzimanja inhalara. Da se ne bi dogodilo da obiteljski liječnik misli da je posao provjere odradio pulmolog, ili obratno, pa ne odradi nitko, smatrali smo da je najveća vjerojatnost da će barem jednom godišnje biti „provježbana“ pravilna tehnika inhalacije lijeka iz inhalera, ako imamo trostruku provjeru, te ukoliko dvoje navedenih liječnika nisu to učinili, da ljekarnik bude posljednja linija, gdje trening neće promaknuti. Svaki sudionik procesa liječenja naših bolesnika s astmom i KOPB-om, trebao bi zatražiti  od nadležnog liječnika obiteljske medicine, pulmologa ili ljekarnika karticu Checkhaler, te u nju upisali datum kada su odradili navedeni postupak. Recimo da je prvi bio liječnik specijalist pulmolog, koji je procijenio stupanje težine bolesti, trenutni stupanj kontrole bolesti, provjerio komorbiditete i odredio optimalnu terapiju astme ili KOPB-a u bolesnika. S bolesnikom bi tada trebalo provesti edukaciju tehnike inhalacije, i upisati datum u Checkhaler. Sljedeća karika u lancu liječenja, npr. liječnik obiteljske medicine, gdje je bolesnik došao po recept, također će zatražiti Checkhaler, vidjet će da je datum treninga upisan, te nema potrebe da on gubi vrijeme i duplira posao – on će se posvetiti nekom drugom problemu tog dana.Kad bolesnik dođe u ljekarnu i pokaže recept za inhaler, ljekarnik će ga zatražiti da pokaže Checkhaler. Ukoliko na kartici postoji datum unatrag godinu dana, i on će izdati lijek, bez provođenja treninga.Ali ako bolesnik ili nema Checkhaler, ili je datum provedbe edukacije tehnike inhalacije lijeka stariji od godinu dana, trening će provesti ljekarnik. Ovim načinom je mogućnost da provedba odgovarajuće edukacije tehnike inhaliranja lijeka bude rjeđa od svakih godinu dana svedena na minimum.

Lepeza inhalera – pomoćni alat za prezentaciju inhalera

Kako na svjetskom i hrvatskom tržištu postoji više od 10-tak različitih inhalera, različitih po sastavu lijeka, po obliku, boji, načinu uzimanja, smatrali smo da je najbolje pri dobivanju lijeka u ljekarni, bolesniku odmah pokazati na slici kako izgleda lijek koji mu je liječnik propisao, a prije otvaranja kutije lijeka. U tu svrhu pripremljena je lepeza s uvećanim plastificiranim slikama/crtežima pojedinih inhalera s kratkim i jasnim uputama kako lijek na odgovarajući način udahnuti u dišne putove. 

Ponavljanje poruka o ispravnom uzimanju lijeka iz inhalera

Budući da je poznato da je u procesu učenja ponavljanje sličnih poruka na drugačiji način u više navrata najviše podiže vjerojatnost da će se gradivo usvojiti, smatrali smo da je poslije pokazivanja uvećanih slika inhalera, i zorne prezentacije tehnike inhalacije u ljekarni, potrebno najvažnije poruke odnijeti i kući, ispisane na računu za lijek iz ljekarne. Na taj način jasne upute moći će se kasnije pročitati, odnosno neposredno prije samog inhaliranja lijeka, pa se mogućnost da se potkradu greške u procesu inhaliranja lijeka iz inhalera značajno smanjuje. 

Literatura

  1. Westerik JA, Carter V, Chrystyn H... Price DB. Characteristics of patients making serious inhaler errors with a dry powder inhaler and association with asthma-related events in a primary care setting. J Asthma 2016;26:1-9.
  2. Lavorini F. Inhaled drug delivery in the hands of the patient. J Aerosol Med Pulm Drug Deliv. 2014;27:414-418.
  3. Levy ML, Dekhujzen PNR, Barnes P. et al. Inhaler technique: Facts and fantasies. A view from Aerosol Drug Management Improvement Team (ADMIT). NPJ Prim Care Respir Med 2016;26:16017.
  4. Pepper AN, Cooke A, Livingston L, Lockey RF. Asthma and chronic obstructive pulmonary disease inhalers: Technique for proper use. Allergy Asthma Proc 2016;37:279-990.
  5. Giraud V, Roche N. Misuse og corticosteroid metered-dose inhalers is associated with with decreased asthma stability. Eur Respir J 2002;19:246-51.
  6. Steimach R, Robies.Ribeiro PG, Ribeiro M, et al. Incorrect application technique of metered-dose inhalers by internal medicine residents: Impact of exposure to a practical situation. J Asthma 2007;44:765-8

VEZANI SADRŽAJ > <