x
x

Uštede i pozitivan ekološki učinak videokonzultacija nakon ortopedskog zahvata

  01.12.2022.

Prva sveobuhvatna analiza ekonomskih i ekoloških učinaka telemedicine u praćenju pacijenata u ortopedskoj i traumatološkoj kirurgiji u Njemačkoj objavljena je u časopisu Journal of Medical Internet Research. U istraživanju je utvrđeno da video konzultacije smanjuju utjecaj na okoliš; smanjuju troškove putovanja, vrijeme putovanja i smanjuju gubitke u proizvodnji.

Uštede i pozitivan ekološki učinak videokonzultacija nakon ortopedskog zahvata

Istraživanje podupire korištenje digitalne medicine tijekom i nakon pandemije COVID-19 i to zahvaljujući podatcima o ekonomskim i ekološkim učincima. Zahvaljujući pragmatičnom dizajnu studije, rezultati istraživanja se mogu primijeniti u velikom broju digitalnih aplikacija u kliničkoj medicini kojima se videokonzultacijama mogu provesti konzultacije sa specijalistima.

U istraživanju je obuhvaćeno 52 pacijenta kod kojijh je postignuta prosječna ušteda od 76,52 € po video konzultaciji. Telemedicinskom uslugom umjesto putovanja došlo je do smanjenja emisije od 11,248 kg stakleničkih plinova, 0,070 kg ugljičnog monoksida, 0,011 kg hlapljivih ugljikovodika, 0,028 kg dušikovih oksida i 0,0004 kg čestica. To je rezultiralo uštedom troškova zaštite okoliša između 3,73 i 9,53 eura po pacijentu.

Ova studija je pružila prvu sveobuhvatnu zdravstveno-ekonomsku i ekološku analizu video konzultacija u naknadnoj njezi nakon intervencije na koljenu i ramenu na odjelu za ortopediju i traumatološku kirurgiju sveučilišne bolnice u Njemačkoj. Analiza je provodena iz društvene perspektive. Analizirani su i ekonomski i ekološki učinci videokonzultacija (telemedicina) jer njemački zdravstveni sustav do 2030. godine ima za cilj postići ugljičnu neutralnost.

Provedeno je prospektivno randomizirano kontrolirano istraživanje u kojem je uspoređena skrb videokonzultacijama putem digitalne aplikacije (interventna skupina) sa standardnim konzultacijama u klinici (kontrolna skupina). Ekonomski učinak uključivao je analizu troškova putovanja i vremena te proizvodnih gubitaka. Ispitivanje utjecaja na okoliš obuhvatilo je emisije stakleničkih plinova, ugljičnog monoksida, hlapljivih ugljikovodika, dušikovih oksida i čestica te izračun ekoloških troškova.

Nakon Deklaracije iz Rijada, digitalne zdravstvene tehnologije postale su prioritet u mnogim zemljama kako bi se odgovorilo na izazove pandemije COVID-19. Digitalne aplikacije za telemedicinu i videokonzultacije pomažu u smanjivanju širenja bolesti u rutinskoj zdravstvenoj njezi, uključujući i naknadnu njegu nakon ortopedskih i traumatskih operacija. Osim zadovoljstva, učinkovitosti i sigurnosti telemedicine, njeni ekonomski i ekološki učinci su relevantni za donositelje odluka, a osobito se to odnosi na cilj postizanja ugljične neutralnosti zdravstvenih sustava.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
MaxfluPLIVIT D 2000Bisolex
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Zipantola PROTECT
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: