x
x

Potraga za idealnim inhalerom suhog praha za liječenje astme i KOPB-a

  25.09.2022.

Astma i kronična opstruktivna plućna bolest (KOPB) kronične su respiratorne bolesti koje kod mnogih bolesnika ostaju nekontrolirane, unatoč širokom rasponu dostupnih terapijskih mogućnosti. Ovaj pregled analizira dostupne kliničke dokaze o tri DPI (engl. dry powder inhaler) uređaja koji sadrže budezonid/formoterol, Spiromax, Turbuhaler i Easyhaler, u smislu ishoda koje su prijavili bolesnici, pogrešaka pri upotrebi inhalera i kontrole astme i KOPB-a.

Potraga za idealnim inhalerom suhog praha za liječenje astme i KOPB-a
Pri odabiru inhalera treba uzeti u obzir i izbore bolesnika kako bi se optimiziralo pridržavanje uporabe inhalera i kontrola astme i KOPB-a.

Učinkovitost inhalera suhog praha (DPI) uvelike ovisi o inhaleru i bolesnikovoj tehnici inhaliranja. Važno je odabrati najprikladniji DPI za svakog pacijenta i analizirati utjecaj ovih varijabli kako bi se poboljšalo zdravlje i kvaliteta života pacijenata.

Iako se u smjernicama kliničke prakse preporučuju mnoga farmakološka liječenja, obje bolesti ostaju nekontrolirane u znatnog broja bolesnika. To je zato što učinkovitost lijekova koji se primjenjuju putem DPI-ja ovisi o pacijentovoj tehnici inhaliranja, a ta je učinkovitost značajno smanjena kada pacijenti ne primjenjuju pravilno svoj inhaler. Isto tako, percepcija inhalera od strane pacijenata i njihovo pridržavanje uzimanja terapije mogu uvelike utjecati na klinički uspjeh liječenja. Zdravstveni djelatnici mogu podučavati, kontrolirati i ispravljati tehnike inhaliranja i tako poboljšati adherenciju pružajući podršku i edukaciju pacijentima. Međutim, posljednjih su se godina na tržištu pojavili brojni inhaleri, što kliničarima otežava zadatak pri odabiru najprikladnijeg inhalera za pojedinog pacijenta.

Cilj ovog pregleda bio je analizirati utjecaj ishoda koje su prijavili pacijenti i pogrešaka u rukovanju pri uporabi inhalera Spiromax, Turbuhaler i Easyhaler na kontrolu astme i KOPB-a, kako bi se izdvojio odabir najprimjerenijeg DPI-ja za svakog bolesnika. Svi navedeni inhaleri zahtijevaju minimalni inspiracijski protok od 30 L/min za prihvatljivu inhalaciju. Otpor protoka je srednji do visok za Spiromax i Turbuhaler i visok za Easyhaler. Za sva tri uređaja isporuka doze ovisi o inspiracijskom protoku. U in vitro studiji, Spiromax je bio konzistentniji od Turbuhalera u nizu profila inspiracijskog protoka, a isporuka doza finih čestica u slabim inhalacijskim profilima bila je veća.

Klinička ispitivanja s inhalerima Spiromax, Turbuhaler i Easyhaler

U kliničkim ispitivanjima, koja su bila predmet pregleda, većina pojedinaca preferirala je Spiromax i otkrila da je jednostavniji za korištenje u usporedbi s uspoređivanim inhalerima. U bolesnika s astmom, povoljni ishodi koje su prijavili pacijenti bili su popraćeni povećanom kontrolom bolesti povezanom s upotrebom BF Spiromax.

Prema analiziranim opservacijskim studijama, Spiromax je pokazao niže stope pogrešaka pri rukovanju, veću sklonost korištenju inhalera i bolju adherenciju u usporedbi s drugim inhalerima u bolesnika s astmom i KOPB-om. U pogledu kontrole bolesti, BF Spiromax se pokazao superiornim odnosno ne-inferiornim u odnosu na usporedivim inhalerima.

Budući da se preferencije bolesnika mogu razlikovati među DPI-jima, izbore bolesnika treba uzeti u obzir pri odabiru inhalera kako bi se optimiziralo pridržavanje uporabe inhalera i kontrola astme i KOPB-a. Samo će dobra kombinacija bolesnik-inhaler poboljšati učinkovitost liječenja i zdravstvenu skrb u ovoj populaciji.