x
x

Veliki broj smrtnih slučajeva u Europi zbog onečišćenog zraka

  29.11.2023.

Gotovo 400.000 smrtnih slučajeva u Europi 2021. bilo je povezano s tri glavna onečišćivača zraka, a neki su se mogli izbjeći da su onečišćenja smanjena na razine koje preporučuje Svjetska zdravstvena organizacija (WHO), navodi se u izvješću EU-a.

Veliki broj smrtnih slučajeva u Europi zbog onečišćenog zraka

Europska agencija za okoliš (EEA) rekla je da je unutar Europske unije zagađenje uzrokovano finim česticama (PM2,5), koje posebno pogađa ljude sa srčanim bolestima, dovelo do 253.000 smrti u 2021. Onečišćenje dušikovim dioksidom (NO2), najštetnije za osobe s dijabetesom, rezultiralo je 52 000 smrti, a kratkotrajna izloženost ozonu (O3) dovela je do 22 000 smrti.

Uključujući veći skup europskih zemalja izvan EU-a, u Europi je bilo 389.000 smrtnih slučajeva povezanih s onečišćujućim tvarima, navodi EEA u svom izvješću za 2021. godinu.

Koncentracije onečišćujućih tvari u zraku u 2021. godini ostale su znatno iznad razina koje preporučuje SZO u svojim smjernicama za kvalitetu zraka, stoji u izvješću EEA.

Smanjenje onečišćenja zraka na ove razine smjernica spriječilo bi značajan broj smrtnih slučajeva koji se mogu pripisati u državama članicama EU-a.

Najveći broj smrtnih slučajeva od PM2,5 u 2021. dogodio se u Poljskoj, Italiji i Njemačkoj, dok su zemlje u sjevernoj Europi poput Islanda, Skandinavije i Estonije zabilježile najmanji utjecaj.

Prema izvješću, NO2 i kratkotrajna izloženost O3 imali su najveći utjecaj na smrtnost u Turskoj, Italiji i Njemačkoj.

Izvor: Medscape