x
x

Poboljšanje procjene rizika u području kemikalija i utjecaj na okoliš i zdravlje

  23.06.2022.

Početak rada PARC programa europskog istraživanja i inovacija za poboljšanje procjene rizika u području kemikalija

Poboljšanje procjene rizika u području kemikalija i utjecaj na okoliš i zdravlje
Radi se o podršci novim europskim i nacionalnim strategijama za smanjenje izloženosti opasnim kemikalijama i njihovog utjecaja na zdravlje i okoliš.

Cilj Europskog partnerstva za procjenu rizika u području kemikalija (The European Partnership for the Assessment of Risks from Chemicals – PARC) koje je započelo s radom 1. 5. 2022. godine u Parizu razvoj je nove generacije procjene rizika u području kemikalija koja objedinjuje ljudsko zdravlje i okoliš u jedinstven pristup “jedno zdravlje”. To će pomoći strategiji Europske unije za održivost u području kemikalija i cilju “nultog zagađenja” europskog Zelenog plana. PARC ujedinjuje gotovo 200 znanstvenih partnera iz 28 zemalja te agencija EU-a, a njime koordinira ANSES. Financira se podjednako iz programa Obzor Europa, devetog okvirnog programa za istraživanje i inovacije EU-a te od sudionika u partnerstvu.

Svrha PARC-a, koji je počeo s radom 1. 5. 2022. godine pod francuskim zasjedanjem Vijećem Europske unije, je udružiti široku zajednicu istraživačkih institucija i zdravstvenih ustanova u svrhu unapređenja istraživanja, dijeljenja znanja i poboljšanja vještina procjene rizika u području kemikalija. Rezultati ovog partnerstva pokrenutog 1. svibnja 2022. koristit će se kao podrška novim europskim i nacionalnim strategijama za smanjenje izloženosti opasnim kemikalijama i njihovog utjecaja na zdravlje i okoliš.

Cilj će biti stvaranje novih, lako dostupnih i iskoristivih podataka te novih metoda i alata za procjenuPARC će pomagati u razvijanju alata za pronalazak novih, manje štetnih tvari koje su u skladu s pristupima održivog razvoja.

PARC se uvelike oslanja na znanstvenu suradnju te će pružati jedinstvenu priliku različitim dionicima u procjeni rizika da surađuju izvan planiranih okvira i rokova vezanih uz različite uredbe iz pojedinih sektora. Pronalaskom prilika za udruživanje na nacionalnoj i  europskoj razini, PARC će optimizirati sredstva dodijeljena za procjenu rizika u području kemikalija i monitoring te ubrzati napredak u tim područjima.

Partnerstvo će se nadovezati na prethodni rad, pogotovo rad u sklopu europskog zajedničkog programa HBM4EU (Europska inicijativa za humani biomonitoring) koji završava u ljeto 2022. Partnerstvo će se nadovezati na prethodni rad različitih europskih projekata i programa poput EURION-a i ASPIS-a, EU-ToxRiska, te EuroMixa.

PARC trenutačno obuhvaća gotovo 200 partnera iz 28 zemalja te tri EU agencije (Europska agencija za okoliš – EEA, Europska agencija za kemikalije – ECHA i Europska agencija za sigurnost hrane – EFSA). Partnerstvo angažira javne partnere diljem kontinenta uključujući europsku i nacionalne agencije za procjenu rizika, sveučilišta i javne istraživačke ustanove. Pet ravnateljstava Europske komisije (DG-RTD, DG-GROW, DG-ENV, DG-SANTE te JRC) i ministarstva uključenih zemalja pomažu u upravljanju PARC-om te će nadzirati njegov rad. Petnaest organizacija u Francuskoj partneri su u ovom velikom projektu.

Partnerstvo će trajati sedam godina, a završetak je planiran u proljeće 2029. Proračun  PARC-a procjenuje se na 400 milijuna eura, od čega polovicu financira Europska komisija, a ostatak zemlje partneri. Koordinator partnerstva je ANSES.

Za dodatne informacije:

–          Europska partnerstva u sklopu programa Obzor Europa

–          Europski zeleni plan

–          EU-ova strategija održivosti u području kemikalija

Hrvatski zavod za javno zdravstvo, www.hzjz.hr