x
x

Procjena kemijskog rizika kako bi se zaštitilo zdravlje čovjeka i okoliša

  28.03.2022.

Projekt PARC – The European Partnership for the Assessment of Risks from Chemicals

Procjena kemijskog rizika kako bi se zaštitilo zdravlje čovjeka i okoliša

Europsko partnerstvo za procjenu rizika od kemikalija (PARC – The European Partnership for the Assessment of Risks from Chemicals) jedan je od projekata odabranih za financiranje okvirnog programa Europske unije “Horizon Europe” za razdoblje 2021.-2027. Koordiniran od strane French Agency for Food, Environmental and Occupational Health & Safety (ANSES), ovaj veliki projekt nastoji razvijati procjenu kemijskog rizika sljedeće generacije kako bi se zaštitilo zdravlje čovjeka i okoliš.

U projektu sudjeluje 200 partnera iz 28 zemalja EU: nacionalne agencije i istraživačke organizacije koje rade u područjima okoliša ili javnog zdravstva, Europska kemijska agencija (ECHA), Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) i Europska agencija za okoliš (EEA).

Europsko partnerstvo za procjenu rizika od kemikalija ima za cilj unapređenje istraživanja, razmjenu znanja i poboljšanje vještina u procjeni rizika. Time će pomoći podržati kemijsku strategiju Europske unije za održivost, utirući put ambiciji “nulte zagađenosti” najavljenoj u Europskom zelenom dogovoru.

Partnerstvo obuhvaća sve aspekte procjene kemijskog rizika, posebno s ciljem: boljeg predviđanja rizika u nastajanju, boljeg računanja kombiniranih rizika i podupiranja konkretne provedbe novih orijentacija u europskim javnim politikama za zaštitu zdravlja čovjeka zaštitu i okoliša kao odgovor na važna pitanja za zdravlje, ekologiju i očekivanja građana.

Glavni ciljevi:

 • Razviti znanstvene vještine potrebne za rješavanje trenutnih i budućih izazova u kemijskoj sigurnosti.
 • Pružiti nove podatke, metode i inovativne alate onima koji su odgovorni za procjenu i upravljanje rizicima od izlaganja kemikalijama.
 • Ojačati mreže koje okupljaju aktere specijalizirane u različitim znanstvenim područjima koji pridonose procjeni rizika.

Očekivani rezultati:

 • Uspostava stalne interdisciplinarne mreže na europskoj razini za identificiranje i određivanje prioriteta konceptualnog, znanstvenog i tehničkog napretka i potreba u smislu istraživanja i inovacija.
 • Razvoj zajedničkih istraživačkih i inovacijskih aktivnosti koje odražavaju definirane prioritete.
 • Jačanje postojećih sposobnosti za istraživanje i inovacije te stvaranje novih međudisciplinarnih platformi u Europi.

Prvi koraci u partnerstvu:

 • Nastaviti istraživanja iz područja humanog biomonitoringa i praćenja izloženosti kemikalijama, pokretanjem europskih istraživanja kako u općoj tako i u profesionalno izloženoj populaciji, te pregledom trenutnog stanja tehnika praćenja kemikalija u svrhu uspostave novih tehnika ili proširenja opsega kemikalija koje se prate i u konačnici uvesti inovacije u pogledu korištenih analitičkih metoda.
 • Doprinijeti generiranju podataka kako bi se zadovoljile regulatorne potrebe i razvoj novih metodoloških pristupa za procjenu učinaka na ljude ili na ciljne organizme u okolišu.
 • Razviti računalne modele i metode analize podataka za proučavanje učinaka smjesa i kombiniranog izlaganja.
 • Pridonijeti tome da podaci i modeli budu dostupni i ponovno upotrebljivi u svrhe istraživanja i procjene rizika (tj. koji zadovoljavaju načela FAIR: dostupno – dostupno – interooperabilno – ponovno korišteno), kao dio pristupa „Otvorene znanosti“.
 • Razviti nove koncepte i alate potrebne za provedbu Strategije održivosti kemikalija EU-a: kemijska sinteza novih spojeva ili materijala bez rizika po zdravlje čovjeka i okoliš, sposobnost otkrivanja tvari koje su opasne po zdravlje ili okoliš, ili osiguravanje alata za modeliranje.
 • Strategija istraživanja i program rada osigurat će promicanje otvorenog i transparentnog dijaloga između znanstvenih i regulatornih tijela, uključujući sve dionike.

Trajanje projekta: 84 mjeseca

VEZANI SADRŽAJ > <